Basiscursus Hydraulica voor persleidingsystemen

De cursusonderdelen ‘Dynamisch gedrag’, ‘Pompen en pompenkelders’ en ‘Kleppen’ vragen van de cursist een parate basiskennis van de vloeistofmechanica. De ééndaagse cursus ‘Hydraulica voor persleidingsystemen’ is bestemd voor cursisten die één van deze cursussen willen gaan volgen en die van tevoren hun basiskennis willen opfrissen.

Het accent bij deze cursus ligt op het uitvoeren van capaciteitsberekeningen, rekening houdend met diverse vormen van energieverliezen bij leidingen en componenten. Na vervuiling van de pompwaaier is gasbelophoping in 90% van de gevallen de boosdoener voor het capaciteitsverlies. De extra energiekosten, die hiermee gemoeid zijn, lopen in de miljoenen. Een robuust ontwerp van de afvalwaterpersleiding zorgt er voor dat gasbellen niet meer voorkomen dan wel snel afgevoerd worden. Ontvangstkelder, pomp en persleiding spelen hierbij allemaal een rol waardoor het ontwerpproces er niet eenvoudiger op is geworden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Vloeistofeigenschappen
  • Energievergelijking (Bernoulli)
  • Wrijvings- en vertragingsverliezen
  • Pomp- en leidingkarakteristieken
  • Druk vs drukniveau’s
  • Stagnatie en transport van lucht/gasbellen;
  • Ontwerpcriteria

Aan de hand van diverse praktijkcases en oefeningen raakt u vertrouwt met de materie. Met name voor de cursus Dynamisch Gedrag is deze voorkennis zeer nuttig.

Kosten

€ 599,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven