Masterclass grondgedrag (CGF-M) (PAOTM)

Handen aan de grond

De Masterclass Grondgedrag is een aanvulling op de cursussen Grondmechanica en Funderingstechniek (CGF-1 en CGF-2) en gaat dieper in op het geotechnisch gedrag van grond. De opleiding staat onder auspiciën van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. Waar CGF-1 en CGF-2 theoretische opleidingen zijn, is de CGF-Masterclass Grondgedrag zeer praktisch va aard. Het zelf uitvoeren simpele, snelle experimentjes op diverse grondsoorten vormt daarbij het uitgangspunt.

In de geotechniek staat het materiaal grond centraal, met name het zogenoemde fysisch-mechanisch gedrag van grond: kan de grond een bepaalde belasting dragen en zo ja, hoeveel vervorming laat hij daarbij zien? Dit gedrag is van cruciaal belang voor de voorbereiding, het ontwerp, de uitvoering en de verdere levensduur van projecten in de GWW-sector. Een goed “gevoel” voor de eigenschappen van dit materiaal is daarbij een eerste vereiste. De Masterclass Grondgedrag is een unieke combinatie van grondbeproeving, analyse en discussie van de proefuitkomsten en praktisch-theoretische kennisoverdracht.

Grondgedrag is een cruciaal aspect van de geotechniek; bekend is dat 50% van de faalkosten bij bouwprojecten grond-gerelateerd zijn. Dat het daarbij gaat om aanzienlijke bedragen blijkt uit het feit dat deze faalkosten regelmatig de landelijke media halen. De risico’s, verbonden aan GWW-projecten kunnen dan ook in belangrijke mate worden teruggedrongen door een beter begrip van het grondgedrag.

Handen aan de grond in CGF-M

Tijdens de cursus:

  • komt u letterlijk in contact met veel relevante Nederlandse grondsoorten;
  • voert u met behulp van gewone huishoudelijke meetinstrumenten een groot aantal snelle, eenvoudige en elementaire proefjes uit op zand- en kleimonsters;
  • wisselt u uitvoerig van gedachten over de proefresultaten en over de fysisch-mechanische achtergronden en geotechnische consequenties van het waargenomen gedrag;
  • krijgt u inzicht in de verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse geotechnische normen en standaarden;
  • wordt uw gevoel voor het geotechnisch gedrag van grond sterk ontwikkeld.

Bedoeld voor

De cursus is bestemd voor alle professionals die in hun werk betrokken zijn bij het bouwen op de grond, in de grond of met de grond. De Masterclass vormt zowel voor ervaren als minder ervaren technici van uiteenlopende disciplines een bijzondere en nuttige ervaring. De cursus kan voorafgaand aan, als vervolg op of zelfs los van de cursussen CGF-1 en CGF-2 worden gevolgd.

Bekijk de video: Handen aan de grond

Cursusdata: Deze cursus vond plaats op 07-14-21-28 november 2017. Nieuwe data nog vast te stellen.
Locatie: Deltares, Delft
Prijs: € 1.200,00 excl. btw
inclusief diners optioneel te bestellen het boek Grondgedrag (EUR 150,- KIVI leden betalen EUR 125,-)
Roosterinformatie: 4 middag-avondcombinaties
Dagindeling: 14:00 – 21:00
In samenwerking met: KIVI Geotechniek

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.