Nieuwe ontwikkelingen kustconstructies (PAOTM)

Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de kustconstructies, waaronder dijken, golfbrekers, en andere kunstwerken aan de kust. Zo heeft de harde zeewering van de Tweede Maasvlakte zijn eerste stormen gevoeld, is de renovatie van de Afsluitdijk begonnen, en er worden enkele nieuwe grote zeesluizen gebouwd.

Ook qua onderzoek zijn er vele nieuwe ontwikkelingen. Er is nieuwe kennis ontwikkeld op het gebied van het gebruik van numerieke modellen, nieuwe bekledingelementen zijn op de markt gekomen, de fabricagemethoden van betonnen elementen zijn verder gemoderniseerd, en de nieuwe EurOtop manual is uitgekomen. Hoog tijd voor een nieuwe editie van de cursus kustconstructies (voorheen cursus Rock Manual).

Tijdens deze cursus worden inspirerende lezingen gegeven over recente kunstwerken en de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek worden toegelicht. Hierbij worden praktische tips gegeven over ontwerp en beoordeling van kustconstructies.

Kustconstructies: van rekenmodel tot praktijk

In deze cursus:

  • krijg je een overzicht van de mogelijkheden van nieuwe rekenmodellen voor het ontwerpen van kustconstructies (zoals Swan, Swash en OpenFOAM).
  • krijg je een overzicht van de nieuwste inzichten in de stabiliteit van golfbrekers en dijkbekledingen.
  • ken je de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van golfoverslag en golfdemping.
  • kun je de theorie vertalen naar de praktijk door de getoonde recente praktijkcases.

Bedoeld voor

Ontwerpers en constructeurs van grootschalige kustconstructies en diegenen die vanuit hun opdrachtgeverschap daarbij betrokken zijn. Dus medewerkers van ingenieursbureaus, aannemers en overheid, maar ook voor docenten in het technisch onderwijs.

Cursusleider(s): o.a. De heer Dr.ir. B. Hofland (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)), de heer dr. M.R.A. Van Gent (Deltares)
Cursusdata: 8 en 9 april 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 995,00 excl. btw
Prijs is inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 10 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
6 (Kenniseenheden Constructeursregister)

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.