Nieuwe technieken dijkversterkingen (PAOTM)

Nieuwe technieken voor het versterken van dijken zijn vaak beter in te passen dan traditionele versterkingen. In deze cursus leert u de ins en outs van deze technieken en delen wij de ervaringen tot nu toe. Hierbij gaat het niet alleen om techniek, maar ook het proces om een techniek voor het eerst toe te kunnen passen.

Op het nieuwe programma van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan al veel dijken die versterkt moeten worden, de nieuwe normering zal voor een nog grotere opgave van dijkverbetering leiden. Dit allemaal met als doelstellingen sneller en goedkoper.

Nieuwe technieken voor een dijkversterking kunnen hieraan bijdragen, mits opdrachtgever en -nemer weten waar ze aan beginnen en de technieken kunnen afwegen. In de cursus komen aan bod: INSIDE technieken (dijkvernageling, dijkdeuvels en MIP), waterontspanners (drainage, grindkolommen en DMC), toepassing van geotextielen, Verticaal Zanddicht Geotextiel en JLD-dijkstabilisatoren.

Dijken versterken met kennis van de nieuwste technieken

Na het volgen van de cursus:

  • ben je op de hoogte van de nieuwste technieken op het gebied van dijkversterking;
  • ben je in staat deze in een project toe te passen;
  • heb je de beginselen geleerd om de ontwerpen te maken, te controleren en te beoordelen;
  • heb je een beeld van de procedures die nodig zijn om een innovatieve techniek in een dijk toe te passen;
  • als dijkbeheerder leer je hoe je het ontwerp kunt beoordelen en jouw organisatie kan inrichten om met nieuwe technieken voor dijkversterking om te gaan.

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

Cursusleider(s): Dhr. Ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Dhr. Ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos)
Cursusdata:
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Amersfoort (nabij centraal station)
Prijs: € 1.375,00 excl. btw (prijs is inclusief materialen en catering)
Studiepunten: 15 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)

Meer informatie en registratie 

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.