Omgevingsengineering Warmtenetten

Voor het succes van je leidingproject is de omgeving een bepalende factor. Van bijna alle bouwprojecten, groot en klein, is een goede relatie met de omgeving een belangrijk element. De specifieke eigenschappen van warmteleidingen kunnen deze omgevingsproblematiek nog complexer maken. Maar wat maakt de relatie met de omgeving succesvol, waar komen techniek en omgeving met elkaar samen en hoe kun je kansen voor samenwerken creëren?

De omgeving (stakeholders) heeft een grote impact op de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van leidingprojecten. Gedurende de voorbereiding dienen de eisen en wensen van stakeholders te worden vertaald naar uitgangspunten en randvoorwaarden ten behoeve van de engineering en uitvoering van het desbetreffende project.

Tijdens de cursus “Omgevingsengineering Warmtenetten” wordt de interactie tussen deze eisen en wensen van stakeholders en het ontwerp van een warmtenet besproken. Middels actuele praktijkvoorbeelden en een uitgebreide case zullen sprekers uit de branche diverse uiteenlopende onderwerpen bespreken. Denk hierbij aan:

  • Algemene ontwerpaspecten warmteleidingen
  • Contractfase warmteleverancier – afnemer
  • Tracékeuze
  • Stakeholders (zoals gemeente, waterschappen & openbaar vervoer)
  • Eisen & wensen stakeholders
  • Samenwerking (Werk-in-werk).

Programma

De cursus bestaat uit een mix van presentaties & interactieve cases gebaseerd op bestaande praktijksituaties waarbij alle facetten, voordat met het aanleggen van een warmtenetleiding begonnen kan worden, aan bod komen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen (van beleidsmaker tot engineer) die betrokken is bij de totstandkoming van warmtetransport & -distributiesystemen.

Registratie

Zie de algemene cursusvoorwaarden.