Omgevingsengineering Warmtenetten

Voor het succes van je leidingproject is de omgeving een bepalende factor. Van bijna alle bouwprojecten, groot en klein, is een goede relatie met de omgeving een belangrijk element. De specifieke eigenschappen van warmteleidingen kunnen deze omgevingsproblematiek nog complexer maken. Maar wat maakt de relatie met de omgeving succesvol, waar komen techniek en omgeving met elkaar samen en hoe kun je kansen voor samenwerken creëren?

De omgeving (stakeholders) heeft een grote impact op de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van leidingprojecten. Gedurende de voorbereiding dienen de eisen en wensen van stakeholders te worden vertaald naar uitgangspunten en randvoorwaarden ten behoeve van de engineering en uitvoering van het desbetreffende project.

Tijdens de cursus “Omgevingsengineering Warmtenetten” wordt de interactie tussen deze eisen en wensen van stakeholders en het ontwerp van een warmtenet besproken. In deze cursus komen de volgende zaken middels actuele praktijkvoorbeelden en cases aan de orde:

 • Algemene ontwerpaspecten warmteleidingen
  Een inleiding waarin de belangrijkste, warmte gerelateerde ontwerpaspecten op hoofdlijnen aan de orde komen, zoals:

  • Materialen
  • Verbindingstechnieken
  • Normering
  • Sterktetechnisch
 • Contractfase warmteleverancier – afnemer
  • Investeringskosten en technische levensduur warmtenet
  • Afweging keuze warmtebron en open netten
  • Uitdagingen bestaande bouw
  • Technische voorwaarden laag temperatuurnet
 • Tracé- & ontwerpkeuzes op basis van:
  • Eisen & wensen van stakeholders, zoals:
   • Gemeente
   • Waterschappen
   • Openbaar vervoersinstanties
   • Overige K&L eigenaren
  • Omgeving met aspecten als:
   • Flora & fauna
   • Verontreinigde bodem & grondwater
  • Rekening houdend met warmte gerelateerde ontwerpaspecten.en
 • Samenwerking (Werk-in-werk)
  De aanleg van een warmtenet in combinatie met boven- en ondergrondse (riool) reconstructie van de Gemeente. Hoe ziet de samenwerking eruit? Hoe komt het gezamenlijke ontwerp tot stand?

Programma

De cursus bestaat uit een mix van presentaties & interactieve cases gebaseerd op bestaande praktijksituaties. Middels deze cases wordt het effect van de omgeving op het ontwerpproces (& uitvoering) inzichtelijk gemaakt.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen (van beleidsmaker tot engineer) die betrokken is bij de totstandkoming van een warmtedistributiesysteem.
Deze cursus zal de sterktetechnische & hydraulische engineering van warmtenetten niet in detail behandelen. Hiervoor verwijzen we u naar de cursus “Ontwerp van open en duurzame warmtenetten”.

Registratie