Omgevingsengineering Warmtenetten

Voor het succes van je leidingproject is de omgeving een bepalende factor. Van bijna alle bouwprojecten, groot en klein, is een goede relatie met de omgeving een belangrijk element. De specifieke eigenschappen van warmteleidingen kunnen deze omgevingsproblematiek nog complexer maken. Maar wat maakt de relatie met de omgeving succesvol, waar komen techniek en omgeving met elkaar samen en hoe kan je kansen voor samenwerken creëren?

Tijdens de cursus “Omgevingsengineering Warmtenetten” komen alle stappen van idee tot uitvoering aan bod.

Middels actuele praktijkvoorbeelden zullen sprekers uit de branche diverse onderwerpen bespreken. Denk hierbij aan:

  • Contractfase warmteleverancier – afnemer
  • Tracékeuze
  • Stakeholders (zoals gemeente, waterschappen & openbaar vervoer)
  • Eisen & wensen stakeholders
  • Samenwerking (Werk-in-werk).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen (van beleidsmaker tot engineer) die betrokken is bij de totstandkoming van een warmtedistributiesysteem.

Programma

De cursus bestaat uit een mix van presentaties gebaseerd op bestaande praktijksituaties waarbij alle facetten, voordat met het aanleggen van een warmtenetleiding begonnen kan worden, aan bod komen.

Registratie

Zie de algemene cursusvoorwaarden