Ontwerp van open en duurzame warmtenetten

Om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken worden het komende decennium vele warmtenetten aangelegd. Deze warmwaterleidingen vragen om specifieke kennis van de ontwerper. In open warmtenetwerken is er sprake van meerdere warmteproducenten op één netwerk. Dit stelt specifieke eisen aan ontwerp en operationele regelingen. In deze cursus worden alle aspecten behandeld om een duurzaam warmtenetwerk te ontwerpen en te beheren.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus “Ontwerpen van open en duurzame warmtenetten” is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technische en economisch verantwoord warmtenetwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

De cursus bestaat uit 2 delen. In het 1e deel (twee opeenvolgende cursusdagen) wordt met name de theorie behandeld, ondersteund door oefeningen. Het 2e deel bestaat uit een praktijkdag waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden de cursist in groepjes aan de slag gaat om de theorie toe te passen in één of meerdere cases. Hierbij wordt gebruik gemaakt van software tools waarbij de cases zelfstandig of met support van de docenten (nu meer in de rol van coach) uitgewerkt worden. De 3e dag is optioneel. Cursisten van voorgaande edities kunnen zich ook alleen voor de 3e dag aanmelden.

Doelgroep

Iedereen de in de praktijk te maken heeft met het ontwerpen en beheren van warmtenetten kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van:

  • Ir-bureaus in de warmtesector;
  • warmteleveranciers;
  • aannemers geothermie, tuinbouw, WKO-sector.

Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal HBO.

 

“De cursus over open, duurzame warmtenetten bij Deltares was zeer nuttig en
heeft ons nieuwe inzichten gegeven voor de verdere ontwikkeling van onze netwerk planning en optimalisatie software”Kurt Marlein, R&D Manager Comsof

Programma

De cursus bestaat uit en mix van presentaties en oefeningen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares, afdeling Hydraulics for Infrastructure and  Industry en Rotterdam Engineering.

De cursisten worden uitgenodigd om een ontwerpvraag/praktijkcase aan te leveren die op dag 3 gezamenlijk uitgewerkt kan worden. Deltares en Rotterdam Engineering zullen een keus maken uit de aangeleverde praktijkcases.

Dag 1 22 september 2022
Conceptueel thermisch/hydraulisch ontwerp o.a. terminologie systeemkeuze, procesuitgangspunten
Inleiding structureel ontwerp Normen, totstandkoming tracé. Keuze leidingsysteem, statische structurele belastingen en sterkte
Thermisch ontwerp Expansieloops, expansievolume, methodiek transportleiding vs distributienetwerk
Regeltechnisch ontwerp Regelkleppen in WOS, klepkarakteristieken, afstemming pompen/regelkleppen
Dag 2 23 september 2022
Hydraulisch dynamisch Inleiding waterslag en waterslagvoorzieningen
Structureel grond-leiding Grondbelastingen, interactie leiding – isolatie – grond, SIF factoren
Regeltechniek dynamisch PI-regelingen voor pompen, regelkleppen, resonantie-risico
Praktijkcase Behandeling van een oefening uit de praktijk
Dag 3 30 september 2022
Praktijkcases De theorie van dag 1 en 2 wordt toegepast in praktijkcases. Voor de berekeningen wordt gebruikt gemaakt van simulatiesoftware; ervaren gebruikers van deze software zullen de cursisten begeleiden. Daarnaast kan deze dag worden gebruikt om vragen te stellen naar aanleiding van cursusdag 1 en 2. Deze praktijkdag is optioneel en kan  ook door oud-cursisten gevolgd worden.

De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van een cursus bij onvoldoende belangstelling.  Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Kosten

De kosten voor deelname aan de gehele cursus (3 dagen) bedragen per cursist € 1650. Alleen theoriedeel (dag 1 en 2) € 1295. Alleen praktijkdag (dag 3) € 665. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In de cursus zijn inbegrepen de handouts van de cursus, de lunches en koffie en thee tijdens de pauze.
Docenten en studenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%. Als u hiervoor in aanmerking komt, dit vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’.

Maximum aantal cursisten

Deltares heeft in verband met corona alle noodzakelijke maatregelen genomen om gezondheid en veiligheid van cursist en docent te waarborgen. Het aantal plaatsen is hierdoor beperkt tot 20 personen.

Inschrijving

Zie de Algemene Cursusvoorwaarden Stichting Deltares.

    Eerste deel cursus (dag 1 en 2) op 22 en 23 september 2022: theoriedagen, ondersteund door oefeningen. Tweede deel cursus (dag 3) is op 30 september 2022: praktijkdag. Deze dag is optioneel. Cursisten van de 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 editie kunnen zich ook alleen voor deze 3e dag aanmelden. Graag aangeven aan welk deel van de cursus u wenst deel te nemen.