Ontwikkelingen op het gebied van horizontaal gestuurd boren

De cursus “Ontwikkelingen op het gebied van horizontaal gestuurd boren” is op woensdag 11 oktober 2023. Deze cursus behandelt de ontwikkelingen op het gebied van horizontaal gestuurd boren en is geschikt voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de veranderingen in het vakgebied van horizontaal gestuurd boren.

De cursus is voor iedereen die te maken heeft met de sleufloze aanleg van kabels en leidingen door horizontaal gestuurd boren interessant.

Cursusonderwerpen

Op 11 oktober 2023, 09.00 – 13.00, komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De vergunningverlener en de toezichthouder en de horizontaal gestuurde boring.
    Jan Paul Bras (Waterschap Rijn en IJssel)
  • Voorkomen van maaiveld zakking bij uitvoering en na afloop van de horizontaal gestuurde boring.
    Jorn Stoelinga (D-Cons, LMR drilling en DCA) en David Nugroho ( Deltares)
  • Toepassing van een werkplateau bij horizontaal gestuurd boren om bij aanlanding van elektriciteitskabels (HKN) het boorgat stabiel te houden.
    Mark de Bruijn (van Vulpen)

Deze cursus is tevens een bijscholingscursus en is verplicht voor de verlenging van het CKB certificaat, ook voor de mensen die de HDD cursus eerder hebben gevolgd en in het bezit zijn van een oud certificaat. Het nieuwe certificaat zal aan het einde van de cursus ter beschikking worden gesteld.

Deze cursus wordt ondersteund door

Registratie