Opfriscursus: Statistiek voor Waterbeheer

In het waterbeheer speelt statistiek een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van maatgevende regenbuien, rivierafvoeren of boezemwaterstanden, aan het schatten van risico’s en aan het verbinden van conclusies aan de resultaten van een meetcampagne. Onjuiste toepassing van statistiek kan mogelijk leiden tot verkeerde conclusies. Deze cursus beoogt een bijdrage te leveren aan juiste toepassing van statistische principes.

Statistiek voor waterbeheer

De ééndaagse “Opfriscursus” Statistiek voor het Waterbeheer behandelt de principes van een aantal veelgebruikte  statistische technieken. Welke aannames doe je en hoe werk je naar de oplossing? We maken daarbij gebruik van voorbeelden direct uit de beroepspraktijk van het waterbeheer. Je werkt ook met gangbare ‘gereedschappen’ als Excel en R.

Doelgroep

De cursus is opgezet voor professionals (bij waterschappen, adviesbureaus, universiteiten, kennisinstituten, etc) die in hun dagelijkse werk te maken hebben met kwantitatieve analyses waarin statistiek een rol speelt. Er zijn geen strikte eisen m.b.t. vereiste vooropleiding; de cursus is op hbo/wo-niveau.

Programma

  • Inleiding: onzekerheid, kansen, statistiek en risico
  • Beschrijvende statistiek
  • Extreme-waardenstatistiek
  • Tijdreeksextrapolatie (“statistical forecasting”)
  • Foutendoorwerking
  • Toetsen van hypotheses
  • Onzekerheidsschattingen met behulp van Monte Carlo

Kosten

€ 565,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven