Online Opfriscursus Statistiek voor Waterbeheer

In het waterbeheer speelt statistiek een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van maatgevende regenbuien, rivierafvoeren of boezemwaterstanden, aan het schatten van risico’s en aan het verbinden van conclusies aan de resultaten van een meetcampagne. Onjuiste toepassing van statistiek kan mogelijk leiden tot verkeerde conclusies. Deze cursus beoogt een bijdrage te leveren aan juiste toepassing van statistische principes.

Statistiek voor waterbeheer

De online “Opfriscursus” Statistiek voor het Waterbeheer behandelt de principes van een aantal veelgebruikte  statistische technieken. Welke aannames doe je en hoe werk je naar de oplossing? We maken daarbij gebruik van voorbeelden direct uit de beroepspraktijk van het waterbeheer.

Doelgroep

De cursus is opgezet voor professionals (bij waterschappen, adviesbureaus, universiteiten, kennisinstituten, etc.) die in hun dagelijkse werk te maken hebben met kwantitatieve analyses waarin statistiek een rol speelt. Er zijn geen strikte eisen m.b.t. vereiste vooropleiding; de cursus is op hbo-/wo-niveau.

Programma

  • Inleiding: onzekerheid, kansen, statistiek en risico
  • Beschrijvende statistiek
  • Extreme-waardenstatistiek
  • Tijdreeksextrapolatie (“statistical forecasting”)
  • Foutendoorwerking
  • Toetsen van hypotheses
  • Onzekerheidsschattingen met behulp van Monte Carlo

Cursusdata 

Sessie 1: donderdag 10 februari 2022: 9.00 – 13:00 uur
Sessie 2: vrijdag 11 februari 2022: 9.00 – 13:00 uur.

Kosten

€ 565,-* exclusief btw en inclusief cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven

Deze cursus wordt pas weer aangeboden in 2023.