Paalfunderingen voor civiele constructies (PAOTM)

Cursusleider(s): Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares Delft), Dhr. Ing. E. de Jong (Geobest BV)
Cursusdata: 10 april 2018
11 april 2018
18 april 2018
19 april 2018
Locatie: Delft
Prijs: € 1.630,00 excl. btw
Literatuur is benodigd bij cursus en kan zelf meegebracht worden of bij de cursus besteld worden.
Studiepunten: 8 Kenniseenheden Constructeursregister
24 PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde
17 PDH’s Geotechniek
In samenwerking met: SBRCURnet

In deltagebieden worden bijna alle gebouwen en andere constructies op palen gefundeerd, zo ook in Nederland. Daarom wordt in één cursus aan alle facetten van de paalfundering aandacht besteed: zowel aan de bestaande en nieuwe ontwerpmethodieken als aan de uitvoering van een paalfundering en de ontwikkeling op het gebied van proefbelasten.

De cursus brengt de vele aspecten van een paalfundering samen, waaronder de laatste stand van de Eurocode, normering en nieuwe ontwikkelingen in de kennis. Daarnaast komt een aantal uitvoeringsaspecten aan de orde: theoretische en praktische beschouwingen over het heien van palen en lopend onderzoek naar het meenemen van installatie-effecten in EEM-berekeningen.

De verschillende ontwerpmethodieken worden verduidelijkt aan de hand van cases. Ook worden praktische rekenvoorbeelden gegeven voor alle soorten belastingen die op een paalfundering kunnen worden aangebracht door bijvoorbeeld hoogbouw, ophogingen, viaducten en dynamische belastingen.

Alle aspecten van paalfunderingen in één cursus

Na het volgen van deze cursus kent u de laatste stand van zaken wat betreft:

  • de ontwerp- en de uitvoeringsaspecten van paalfunderingen;
  • de regelgeving: de nieuwe NEN-normen en de invoering van de Eurocodes;
  • de ontwerpaspecten: nieuwe paaltypes, axiaal belaste palen, paalgroepen en paalplaatfunderingen, horizontaal belaste palen, op trek belaste palen, veerstijfheden bij statisch, wisselende en dynamische belasting, ankerpalen en zwelbelasting;
  • en heeft u inzicht in slimme funderingsconstructies voor nieuwe uitdagende kunstwerken.

Bedoeld voor

Constructeurs, geotechnici en ontwerpers werkzaam bij: adviesdiensten Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, grote en gespecialiseerde aannemingsbedrijven, ambtenaren bouw- en woningtoezicht en docenten geotechniek.

Inschrijven

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.