Paalfunderingen voor civiele constructies (PAOTM)

In deltagebieden worden bijna alle gebouwen en andere constructies op palen gefundeerd, zo ook in Nederland. Daarom wordt in één cursus aan alle facetten van de paalfundering aandacht besteed: zowel aan de bestaande en nieuwe ontwerpmethodieken als aan de uitvoering van een paalfundering en de ontwikkeling op het gebied van proefbelasten.

De cursus brengt de vele aspecten van een paalfundering samen, waaronder de laatste stand van de Eurocode, normering en nieuwe ontwikkelingen in de kennis. Daarnaast komt een aantal uitvoeringsaspecten aan de orde: theoretische en praktische beschouwingen over het heien van palen en lopend onderzoek naar het meenemen van installatie-effecten in EEM-berekeningen.

De verschillende ontwerpmethodieken worden verduidelijkt aan de hand van cases. Ook worden praktische rekenvoorbeelden gegeven voor alle soorten belastingen die op een paalfundering kunnen worden aangebracht door bijvoorbeeld hoogbouw, ophogingen, viaducten en dynamische belastingen.

Alle aspecten van paalfunderingen in één cursus

Na het volgen van deze cursus ken je de laatste stand van zaken wat betreft:

  • de ontwerp- en de uitvoeringsaspecten van paalfunderingen;
  • de regelgeving: de nieuwe NEN-normen en de invoering van de Eurocodes;
  • de ontwerpaspecten: nieuwe paaltypes, axiaal belaste palen, paalgroepen en paalplaatfunderingen, horizontaal belaste palen, op trek belaste palen, veerstijfheden bij statisch, wisselende en dynamische belasting, ankerpalen en zwelbelasting;
  • en heb je inzicht in slimme funderingsconstructies voor nieuwe uitdagende kunstwerken.

Bedoeld voor

Constructeurs, geotechnici en ontwerpers werkzaam bij: adviesdiensten Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, grote en gespecialiseerde aannemingsbedrijven, ambtenaren bouw- en woningtoezicht en docenten geotechniek.

Cursusleider(s): Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares) en  de heer Ir. A.J. van Seters (Fugro NL Land B.V.)
Cursusdata: 29+30 oktober en 12 en 13 november 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 1.695,00 excl. btw
Prijs is inclusief catering In de cursus wordt gebruik gemaakt van NEN 9997-1+C2:2017. Geotechnisch ontwerp van constructies deel 1. Deze dien je zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus voor 15 oktober 2020
Studiepunten: 8 (Kenniseenheden Constructeursregister)
24 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
17 (PDH’s Geotechniek)
Taal: Dit programma kan (gedeeltelijk) in het Engels worden gegeven.

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.