Regelafsluiters en terugslagkleppen

Het doel van de tweedaagse cursus "Regelafsluiters" (dag 1) en "Terugslagkleppen" (dag 2) is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een hydraulisch verantwoorde keuze te maken in het toe te passen type klep. Het accent in de cursus ligt op de vloeistofmechanica. Dat wil zeggen dat veel aandacht wordt besteed aan de stromingsverschijnselen en minder aan de constructie, aandrijving of besturing.

Een ander aspect waar veel aandacht naar uitgaat is de interactie tussen de regelklep en het leidingsysteem waarin deze functioneert. Ook het kiezen van de juiste terugslagklep op basis van stationair en instationair gedrag is onderdeel van deze cursus. Hiervoor is kennis als behandeld in de cursus ‘Dynamisch gedrag’ wenselijk.

Programma

De cursus bestaat uit twee dagen. Tijdens de eerste cursusdag worden de regelafsluiters behandeld en tijdens de tweede cursusdag de terugslagkleppen. U kunt aan beide cursusdagen deelnemen of aan 1 dag. Dit kunt u in onderstaand inschrijfformulier aangeven.

De cursus bestaat uit een mix van presentaties en oefeningen. Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus ruim gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Dag 1:  Regelafsluiters

Te behandelen onderwerpen:

 • Regelklepkeuze  (installatiekarakteristiek)
 • Capaciteitskarakteristieken
 • Regelkarakteristieken
 • Cavitatie en geluid.

Dag 2: Terugslagkleppen

Te behandelen onderwerpen:

 • Terugslagklepkeuze
 • Werkingsprincipe
 • Gedempte en ongedempte terugslagkleppen
 • Dynamische karakteristiek/sluitgedrag
 • WANDA modellering en waterslag
 • Praktijkvoorbeelden.

De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van een cursus bij onvoldoende belangstelling. Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Doelgroep

Iedereen die in de praktijk te maken heeft met het transporteren en distribueren van vloeistoffen in gesloten leidingsystemen en het ontwerpen van dergelijke systemen kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van ingenieursbureaus, bedrijfsbureaus en de beheerders van leidingsystemen en procesinstallaties, maar ook aan fabrikanten en leveranciers van pompen, afsluiters en terugslagkleppen. Het gewenste vooropleidingsniveau is hbo.

Kosten

De kosten voor deelname aan de gehele cursus (2 dagen) bedragen per cursist  € 1.199,00*. Deelname aan 1 cursusdag bedraagt € 599,00*. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In de cursus zijn inbegrepen de handouts van de cursus, de lunches en koffie en thee tijdens de pauze.
*Docenten en studenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%. Als u hiervoor in aanmerking komt, dit graag vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’.

Registratie

Deze cursus zal plaatsvinden bij Deltares in Delft. Indien de corona-maateregelen het niet toelaten zal de cursus worden verzet naar een later moment.

Zie de Algemene Cursusvoorwaarden Stichting Deltares.

  Tijdens de eerste dag (5 oktober 2023) worden de Regelafsluiters behandeld. De Terugslagkleppen worden behandeld tijdens de tweede dag (6 oktober 2023). Graag aangeven aan welk deel van de cursus u wenst deel te nemen.