Rekenen aan macrostabiliteit: van parameterbepaling tot veiligheidsfactor

Recent is er veel veranderd in de voorgeschreven werkwijze van het berekenen van de macrostabiliteit van dijken. Van het gebruik van de bekende, gedraineerde, sterkteparameters is overgestapt naar een ongedraineerde beschouwing en is aansluiting gezocht bij critical state soil mechanics, cssm.

 

Deze overstap heeft geleid tot het gebruik van andere sterkteparameters, andere laboratoriumproeven, de introductie van nieuwe handreikingen en voorschriften en aanpassingen van de bekende software. In deze tweedaagse cursus worden de ontwikkelingen op een rij gezet. Aan de hand van een klassikaal uit te werken voorbeeld worden de verschillende aspecten in theorie en praktijk behandeld. Na afronding van de cursus kunt u zelfstandig een dijk ontwerpen op het faalmechanisme macrostabiliteit.

Cursus achtergrond

In de cursus leert u aan de hand van de nieuwste inzichten een dijkversterking, m.b.t. het faalmechanisme macrostabiliteit, te ontwerpen. Gedurende de cursus worden blokken theorie afgewisseld met praktische oefeningen. De oefeningen betreffen zowel het leren begrijpen van het sterktegedrag van grond, als parameterbepaling en toepassing, waarbij het computerprogramma D-Geo Stability wordt gebruikt. Aan het einde van de cursus heeft u aan de hand van oefeningen, voor het mechanisme macrostabiliteit, het ontwerpproces van parameterbepaling tot beoordeling rekenresultaat, doorlopen.

Doel van de cursus

In deze cursus leert u:

  • de theoretische achtergrond van cssm en bijbehorende sterkteparameters;
  • hoe parameters voor de nieuwe werkwijze worden afgeleid uit laboratorium- en veldmetingen;
  • hoe belastingsgeschiedenis, POP of OCR, wordt bepaald en in rekening wordt gebracht;
  • hoe ontwerpberekeningen met betrekking tot het faalmechanisme macrostabiliteit in D-Geo Stability worden uitgevoerd;
  • aandachtspunten, tips en trucs uit de recente adviespraktijk.

Doelgroep

Geotechnische ontwerpers van dijkversterkingen.

Voorkennis

Basisvaardigheden D-Geo Stability.

PDH’s

10 PDH’s (voor meer informatie zie KIVI afdeling Geotechniek).

Inschrijven

Zie de algemene cursusvoorwaarden.