Rekenen aan macrostabiliteit: van parameterbepaling tot veiligheidsfactor

Recent is er veel ervaring opgedaan met ongedraineerde benadering van de stabiliteit van dijken. Hierbij is aansluiting gezocht bij critical state soil mechanics (cssm).

Deze overstap heeft geleid tot het gebruik van andere sterkte parameters, andere laboratoriumproeven, de introductie van nieuwe handreikingen en voorschriften en aanpassingen van de bekende software. In deze online cursus worden de ontwikkelingen op een rij gezet. Na afronding van de cursus kunt u zelfstandig een dijk ontwerpen op het faalmechanisme macrostabiliteit.

Cursus achtergrond

In de cursus leert u aan de hand van de nieuwste inzichten een dijkversterking, m.b.t. het faalmechanisme macrostabiliteit, te ontwerpen. Gedurende de cursus worden blokken theorie afgewisseld met praktische oefeningen. De oefeningen betreffen zowel het leren begrijpen van het sterktegedrag van grond, als parameterbepaling en toepassing, waarbij het computerprogramma D-Stability wordt gebruikt. Aan het einde van de cursus heeft u aan de hand van oefeningen, voor het mechanisme Macrostabiliteit, het ontwerpproces van parameterbepaling tot beoordeling rekenresultaat, doorlopen.

Doel van de cursus

In deze cursus leert u:

  • de theoretische achtergrond van cssm en bijbehorende sterkteparameters;
  • hoe parameters voor de nieuwe werkwijze worden afgeleid uit laboratorium- en veldmetingen;
  • hoe belastingsgeschiedenis, POP of OCR, wordt bepaald en in rekening wordt gebracht;
  • hoe ontwerpberekeningen met betrekking tot het faalmechanisme macrostabiliteit in D-Stability worden uitgevoerd;
  • aandachtspunten, tips en trucs uit de recente adviespraktijk.

Doelgroep

Geotechnische ontwerpers van dijkversterkingen.

Voorkennis

Basisvaardigheden D-Stability.

PDH’s

10 PDH’s (voor meer informatie zie KIVI afdeling Geotechniek).

 

Cursusaanbod Actuele sterkte

 

Meer informatie over bovenstaande cursussen

Stabiliteit van grondlichamen berekenen met D-Stability (D-GEO Suite) – beginnerscursus
Betrouwbaarheids- en risicoanalyse in de geotechniek
Geavanceerd rekenen aan macrostabiliteit met D-Stability (D-GEO Suite)

Inschrijven