Running WANDA from Python with the WANDA API – Online

WANDA is een krachtig en gebruikersvriendelijk software programma voor het uitvoeren van hydraulische en thermodynamische berekeningen van stationaire en dynamische stromingen in leidingsystemen en het ontwerpen van waterslagvoorzieningen en operationele regelingen.

Running WANDA from Python with the WANDA API (Application Programming Interface) is een nieuwe toevoeging aan WANDA die het mogelijk maakt scripts te schrijven om bepaalde taken uit te voeren (bijvoorbeeld figuren maken of modellen bouwen). De WANDA API is toegankelijk vanaf Python, C en C# (.Netplatform). Dit geeft de gebruiker de vrijheid om zijn/haar eigen voorkeursplatform te kiezen om scripts te schrijven. Tijdens de cursus zullen we ons richten op Python.

De WANDA-API cursus is bestemd voor gebruikers van de WANDA-software die ervaring hebben met Python 3 en basis WANDA-modellering.

Onderwerpen

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basisstructuur van WANDA API
  • Modellen maken aan de hand van een bestaande case
  • Een model maken met gegevens uit verschillende bronnen
  • Parameteronderzoek.

Cursusdata

Vrijdag 18 en 25 juni 2021 van 9.00 – 12.30 uur.

Inschrijving

Deze cursus is onderdeel van de Deltares Software Dagen (DSD-NL Editie 2021).

Inschrijven kan tot donderdag 3 juni 2021 via de website van de Deltares Software Dagen.

Vanwege de huidige corona-maatregelen hebben we gekozen voor een online cursus. De inbreng van de cursist en de groepsdynamiek en interactie zijn een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van de cursus. Om dit te realiseren is de groepsgrootte beperkt tot 20 personen.
Iedere inschrijver ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging en rekening.
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen per cursist € 565 exclusief BTW. In de cursus zijn inbegrepen de handouts van de cursus en een 1-maand geldige licentie van het leidingsimulatieprogramma WANDA.