Slimmer waterbeheer met Real-Time Control (PAOTM)

Model predictive control in watersystemen

De meet- en regeltechniek ’Model Predictive Control’ is bij uitstek geschikt voor het waterbeheer. Door deze techniek in te zetten kunnen waterbeheerders een veel hoger nut behalen door waterinfrastructuur, zoals beweegbare stuwen en pompen, op elkaar af te stemmen en proactief te maken.

Doelstellingen van verschillende aard kunnen daarbij worden gecombineerd, zoals hoogwater, watertekorten, waterkwaliteit, duurzaamheid en ecologie. Aanzienlijke winst kan worden behaald en omdat het bestaande infrastructuur betreft, zijn de kosten laag. Het vergt wel kennis van de meet- en regeltechniek, want zonder verzandt een dergelijk project altijd in een goedbedoelde spaghettibrij van sturingsregels en uitzonderingen daarop.

In deze cursus leer je de basisbegrippen van de meet- en regeltechniek toegespitst op het operationeel waterbeheer en leer je werken met het standaard sturingsinstrumentarium RTC-tools.

Meet- en regeltechniek goed toe leren passen in het waterbeheer

Na het volgen van de cursus:

  • Ken je termen uit de meet- en regeltechniek als ‘Feedback’ en ’Feedforward’
  • Weet je wat Model predictive control is en de essentiële onderdelen ‘doelfunctie’, ‘voorspelhorizon’ en ‘constraints’
  • Ken je de te volgen werkstappen om een eenvoudige PI-controller af te regelen
  • Heb je geoefend met het opzetten van stuursystemen van een allereerste opzet op papier tot een geavanceerd model in RTC-tools.

Bedoeld voor

Hydrologen en modelleurs werkzaam bij waterschap of ingenieursbureau; medewerkers operationeel waterbeheer van waterschappen; Rijkswaterstaat projectleiders uitvoer deltaprogramma, met name deelprogramma Zoetwater.

Cursusleider(s): Dhr. Ir. K.J. van Heeringen (Deltares), Dhr. Dr. R. van Nooyen (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
Cursusdata: 23 en 24 januari 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 1.025,00 excl. btw
In samenwerking met: Deltares Academy

Meer informatie en registratie 

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven  voor deze cursus  kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.