Slimmer waterbeheer met Real-Time Control (PAOTM)

Cursusleider(s): Dhr. Ir. K.J. van Heeringen (Deltares Delft), Dhr. Dr. R. van Nooyen (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
Cursusdata: 16 en 17 mei 2018
Locatie: Deltares, Delft
Prijs: € 995,00 excl. btw
In samenwerking met: Deltares Academy

Model predictive control in watersystemen en riolering

De meet- en regeltechniek ’Model Predictive Control’ is bij uitstek geschikt voor het waterbeheer. Door deze techniek in te zetten kunnen waterbeheerders een veel hoger nut behalen door waterinfrastructuur, zoals beweegbare stuwen en pompen, op elkaar af te stemmen en proactief te maken.

Doelstellingen van verschillende aard kunnen daarbij worden gecombineerd, zoals hoogwater, watertekorten, waterkwaliteit, duurzaamheid en ecologie. Aanzienlijke winst kan worden behaald en omdat het bestaande infrastructuur betreft, zijn de kosten laag. Het vergt wel kennis van de meet- en regeltechniek, want zonder verzandt een dergelijk project altijd in een goedbedoelde spaghettibrij van sturingsregels en uitzonderingen daarop.

In deze cursus leert u de basisbegrippen van de meet- en regeltechniek toegespitst op het operationeel waterbeheer en leert u werken met het standaard sturingsinstrumentarium RTC-tools.

Meet- en regeltechniek goed toe leren passen in het waterbeheer

Na het volgen van de cursus:

  • Kent u termen uit de meet- en regeltechniek als ‘Feedback’ en ’Feedforward’
  • Weet u wat Model predictive control is en de essentiële onderdelen ‘doelfunctie’, ‘voorspelhorizon’ en ‘constraints’
  • Kent u de te volgen werkstappen om een eenvoudige PI-controller af te regelen
  • Heeft u geoefend met het opzetten van stuursystemen van een allereerste opzet op papier tot een geavanceerd model in RTC-tools

Bedoeld voor

Hydrologen en modelleurs werkzaam bij waterschap of ingenieursbureau; medewerkers operationeel waterbeheer van waterschappen; Rijkswaterstaat projectleiders uitvoer deltaprogramma, met name deelprogramma Zoetwater.

Inschrijven

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.