Stabiliteit van grondlichamen berekenen met D-Geo Stability

In Nederland zorgen primaire waterkeringen (3500 km) voor een veilig bestaan. Naast primaire waterkeringen, bestaan er nog tal van andere ophogingen zoals (spoor)weglichamen (100.000 km), waarvan de stabiliteit en veiligheid gecontroleerd dient te worden.

Het merendeel van deze constructies is met behulp van Deltares systems software ontworpen en/of gecontroleerd. Tijdens deze cursus wordt het programma D-Geo Stability belicht. Cursisten leren het programma op een verantwoorde wijze toe te passen en komen in aanraking met de theoretische achtergronden.

Wat u leert als cursist

U leert een grondlichaam te modelleren en de stabiliteit van het grondlichaam te berekenen met D-Geo Stability. Aan de hand van een aantal oefeningen, zowel spoorwegen als waterkeringen, doen cursisten praktische ervaring op. Hierbij is ook de nodige aandacht voor het verkrijgen van de benodigde grondparameters. U oefent met de modellen aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder deskundige begeleiding van een ervaren ontwerper.

Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen

  • Modelleren (handmatig) van de ondergrond;
  • Beschikbare rekenmodellen en een (korte) uitleg over de achtergrond van deze modellen;
  • Modelleren van waterspanningen en het waterspanningsverloop in de diepte in de ondergrond;
  • Benodigde grondparameters en op welke wijze deze parameters verkregen kunnen worden;
  • Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden (zoneringsaanpak bij waterkeringen, toepassen van geotextielen, invloed van aardbevingen);
  • Vinden van maatgevende glijcirkel;
  • Betrouwbaarheids-/gevoeligheidsbepaling van de uitgevoerde analyse;
  • Verschillende vormen waarop de resultaten van de analyses gepresenteerd kunnen worden;
  • Uitwisseling van gegevens tussen diverse softwareprogramma’s van Deltares systems.

Voor wie is de cursus bedoeld

De cursus is bedoeld voor de geotechnische ingenieur die ervaring wil opdoen met het berekenen van stabiliteit en het ontwerpen van grondlichamen. De cursus tevens is bedoeld voor een ieder die een beter inzicht wil krijgen in uitgevoerde D-Deo Stability berekeningen. Meer uitgebreide achtergrondinformatie omtrent de toetsing en geavanceerd toetsen van waterkeringen komen aan de orde in de cursus ‘Geavanceerd toetsen waterkeringen’.

Kosten

€ 565,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven

Zie de algemene voorwaarden.