Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken (PAOTM)

De komende jaren worden er in Nederland, in het kader van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat, meerdere nieuwe sluizen gebouwd, zoals de zeesluizen bij IJmuiden en Terneuzen. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk. In de cursus wordt u meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat. U leert rekenen aan de belangrijkste stromingseigenschappen, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod. Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares.

Resultaat

Na het volgen van de cursus heeft u meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, de bijbehorende rekenmethodieken en heeft u een voorbeeld gezien van een schaalmodel. Dit kan van groot nut zijn voor uw eigen projecten.

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers.

Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Wim)
Cursusdata: 07 november 2017
08 november 2017
Locatie: Delft
Deltares
Prijs: € 950,00 excl. btw
In samenwerking met: Deltares Academy

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.