Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken (PAOTM)

De komende jaren worden er in Nederland, in het kader van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat, meerdere nieuwe sluizen gebouwd, waaronder de grote zeesluizen bij IJmuiden en Terneuzen, en de binnenvaartsluizen bij Nieuwegein en Eefde. Daarnaast zijn de calamiteit met Stuw Grave en de renovatie van de stuwen in de Neder-Rijn volop in de aandacht. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk.

In de cursus wordt u meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, waaronder Zeesluis IJmuiden en de stuwen bij Grave en in de Neder-Rijn. U leert rekenen aan de belangrijkste eigenschappen van stroming, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod.

Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares. Deze cursus is dit jaar uitgebreid met een extra cursusdag zodat er meer ruimte is voor oefening en discussie.

Hydraulisch ontwerpen van kunstwerken

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, met nadruk op sluizen en stuwen;
  • kent u de meest gebruikte rekenmethodieken voor stroming en golven, analytisch maar bijvoorbeeld ook CFD;
  • heeft u een schaalmodel gezien in de Zout-zoet-hal van Deltares (onder voorbehoud).

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers.

Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
Cursusdata: 26 mei 2020
27 mei 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 995,00 excl. btw.
Prijs is inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 12 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
In samenwerking met: Deltares Academy

Meer informatie en registratie 

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze
cursus  kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.