Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken (PAOTM)

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart 2020, zijn wij genoodzaakt alle cursussen tot en met 31 mei 2020 uit te stellen. We vinden dit zeer spijtig, maar het belang van ieders gezondheid staat voorop. Sommige cursussen gaan alsnog door als online cursus. Hierover word je per cursus geïnformeerd. https://paotm.nl/nl/nieuws/maatregelen-corona/

Voor de komende jaren staan er in Nederland, in het kader van het Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat, een groot aantal waterbouwkundige projecten op de rol, waaronder de renovatie van vijfentwintig sluiscomplexen. Voorbeelden zijn de renovatie van het sluizencomplex bij IJmuiden inclusief het gemaal en de vervanging van Stuw Grave. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk.

In de cursus wordt u meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, waaronder de stuwen bij Grave en in de Nederrijn, en de nieuwe sluizen van IJmuiden en Terneuzen. U leert rekenen aan de belangrijkste eigenschappen van stroming, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod.

Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares. De cursus duurt twee dagen zodat er voldoende ruimte is voor oefening en discussie.

Hydraulisch ontwerpen van kunstwerken

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, met nadruk op sluizen en stuwen;
  • kent u de meest gebruikte rekenmethodieken voor stroming en golven, analytisch maar bijvoorbeeld ook CFD;
  • heeft u een schaalmodel gezien in de Zout-zoet-hal van Deltares (onder voorbehoud).

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers.

Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
Cursusdata: 26 mei 2020
27 mei 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 995,00 excl. btw.
Prijs is inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 12 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
In samenwerking met: Deltares Academy

Meer informatie en registratie 

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze
cursus  kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.