Visuele inspectie van waterkeringen

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Er zijn richtlijnen om frequente inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. U leert met de juiste basiskennis van waterkeringen, schades en faalmechanismen een eenduidige visuele inspectie volgens de richtlijnen uit te voeren.

Doel

U maakt kennis met de Digigids, de nationale schade catalogus voor waterkeringen. U leert digitaal te inspecteren in het veld. Na afloop kunt u dijken inspecteren en de schadebeelden op een gestructureerde manier vastleggen.

Als u slaagt voor de opleiding mag u uzelf  ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. U beschikt over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het praktijkexamen wordt ondersteund vanuit het Programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen en voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • technische kennis van waterkeringen;
  • faal- en bezwijkmechanismen;
  • visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen;
  • het gewenste inspectieproces;
  • gestructureerde vastlegging;
  • analyse van waarnemingen;
  • gebruik van de Digigids;
  • gebruik van Digispectie.

Op de laatste lesdag krijgt u een theorietoets. Heeft u hier een 5,5 of hoger voor gehaald? Dan mag u op voor het praktijkexamen.

Het praktijkexamen duurt één dagdeel. U voert individueel een dijkinspectie uit van twee verschillende dijkvakken: een primaire en een regionale kering. Tijdens het examen noteert u in de app de schades die u ziet. De examinator toetst uw inspectievaardigheden en observeert of u gestructureerd te werk gaat en volledig bent in uw aanpak. Na afloop van het examen wordt op basis van uw waarnemingen en de observaties van de examinatoren bepaald of u geslaagd bent en het diploma ontvangt.

Vorm

‘s Ochtends wordt de theorie toegelicht door ervaren docenten. ‘s Middags gaat u in groepjes een waterkering op om de theorie in de praktijk toe te passen.

Bijzonderheden

De opleiding is in opdracht van STOWA ontwikkeld.

Waterkeringen worden blootgesteld aan verschillende bedreigingen, variërend van extreme droogte tot de dreiging van hoogwater. Visuele inspectie vormt daarom een belangrijke pijler om de veiligheid van waterkeringen te kunnen blijven garanderen. Om de dijkinspecties verder te professionaliseren biedt Wateropleidingen samen met PIW 3.0 deze opleiding aan, waarbij inspecteurs in het veld worden getoetst op hun inspectievaardigheden

Meer informatie en inschrijving

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en inschrijving zie de website van Wateropleidingen.