Visuele inspectie van waterkeringen

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Er zijn richtlijnen om frequente inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. Je leert met de juiste basiskennis van waterkeringen, schades en faalmechanismen een eenduidig visuele inspectie volgens de richtlijnen uit te voeren. Je maakt kennis met de Digigids, de nationale schade catalogus voor waterkeringen. Je leert digitaal te inspecteren in het veld. Na afloop kun je dijken inspecteren en de schadebeelden op een gestructureerde manier vastleggen.

Als je slaagt voor het examen mag je jezelf ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. Je beschikt over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het praktijkexamen wordt ondersteund vanuit het PIW (Platform Inspectie Waterkeringen) en voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • technische kennis van waterkeringen;
  • faal- en bezwijkmechanismen;
  • visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen;
  • het gewenste inspectieproces;
  • gestructureerde vastlegging;
  • analyse van waarnemingen;
  • gebruik van de Digigids;
  • gebruik van Digispectie.

Het praktijkexamen duurt één dagdeel. Je voert individueel een dijkinspectie uit van twee verschillende dijkvakken: een primaire en een regionale kering. Tijdens het examen noteer je op een observatieformulier de schades die je ziet. De examinator toetst jouw inspectievaardigheden en observeert of je gestructureerd te werk gaat en volledig bent in jouw aanpak. Na afloop van het examen wordt op basis van jouw waarnemingen en de observaties van de examinatoren bepaald of je geslaagd bent en het diploma ontvangt.

Vorm

‘s Ochtends wordt de theorie toegelicht door ervaren docenten en oefen je “droog”. ‘s Middags ga je in groepjes een waterkering op om de theorie in de praktijk toe te passen.

Meer informatie en inschrijving

Deze cursus wordt georganiseerd door Stichting Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares.
Voor meer informatie en inschrijving zie de website van Wateropleidingen.

 

logo_Wateropleidingen MNSTR