10 jaar Deltares – Relatiedag

De afgelopen tien jaar was uw betrokkenheid heel belangrijk voor het werk van Deltares. Daarom doen we graag iets terug. Op onze Relatiedag laten we zien wat onze samenwerking heeft opgeleverd, hoe eenmaal toegepaste kennis de basis vormt voor nieuwe ontwikkelingen. En hoeveel sneller dit kan als je wereldwijd opereert. Bezoek onze Expo & onderzoeksfaciliteiten om het te zien, kom naar de workshops om het te ervaren en bezoek de lezingen om over de uitdagingen van de toekomst te horen.

Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom op onze Relatiedag. Naast de ruim 50 stands op onze campus, een bezoek aan de Deltagoot,  kunt u ook deelnemen aan een van de workshops of lezingen.  Vanaf 16.30 uur ronden wij de dag af met een netwerkborrel in de expotent.

Expo

Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld droogte, overstromingen, bodemdaling, zeespiegelstijging of de mogelijkheden voor nieuwe duurzame energiebronnen uit water en bodem. Ook kunt u zelf aan de slag met de apparatuur, games en computerprogramma’s die de wetenschappers van Deltares gebruiken en ontwikkelen. Test zelf wat de kwaliteit van zwemwater is. Loop door een virtueel deltalandschap met een HoloLens op, of kom te weten hoe drones bijdragen aan de bescherming van onze dijken. Modelleer de kust van Nederland in de sandbox en zie wat dit betekent voor de stromingen in de Noordzee.

Workshops

Bekijk het overzicht van onze workshops per thema en lezingen. U kunt zich bij de ontvangstbalie in de tent aanmelden voor de workshops.

THEMA KUST
10.30 – 11.15

Estuaria en zeespiegelstijging
Hoe maken we onze riviermondingen klimaatbestendig?

De kust ophogen met zand is van oudsher succesvol Nederlands beleid. Maar wat is het effect van een stijgende zeespiegel, hogere rivierafvoeren en menselijk ingrijpen op de estuaria (riviermondingen)? In hoeverre moet de aanpak voor veerkrachtige getijdesystemen, zoals estuaria en wadden, verschillen van die voor de kust? Wat is de impact van en voor de gebruikers?

We nemen u mee langs diverse modellen en toekomstverwachtingen. U gaat aan de slag met uw praktijkvragen en krijgt de kans deze te delen met de experts op dit gebied. Bovendien is dit een uitgelezen kans om uw vragen mee te geven voor verder onderzoek.

Marcel Taal: expert beleid en beheer Schelde-estuarium

Stéphanie IJff:
onderzoeker marine and coastal management

Locatie: Paviljoen

14.00 – 14.45 (in English)

Increasing coastal resilience small islands

The impact of climate change.
Small island states are highly affected by the impact of sea level rise and climate change. In this workshop we will present and discuss innovative methods and tools to assess hazards and risks in small islands as well as solutions which can lead to resilience.

 

 

Alessio Giardino: expert coastal hazards

Kees Nederhoff: expert coastal morphodynamics

Sandra Galvis Rodriguez:expert hydrogeologist

 

Locatie: Paviljoen

THEMA STAD
10.30 -11.15 uur & 14.00-14.45 uur

Een schone stad met citizen science

De stad dat zijn wij………

Vijfhonderd Amsterdammers testten in 2017 het water in hun stad tijdens het Schone Waterexperiment. Deltares was een van de initiatiefnemers. Wat leverde het experiment op? Hoe voerden burgers deze metingen uit? En hoe rapporteerden zij? U krijgt zelf ook de kans de kwaliteit van het water te meten tijdens deze workshop. We gaan naar buiten en bespreken daarna hoe u het Schone Waterexperiment ook in uw omgeving kunt gebruiken.

Bas van der Zaan: expert water en gezondheid

Joachim Rozemeijer: adviseur waterkwaliteit

Janneke Klein: adviseur waterkwaliteit

Locatie: grote tent op terrein

Resilient Cities  (Engels)

11.45 – 12.30 hr in the Expo Tent

In 40 years from now, approximately 70% of the world’s population will live in cities. This strong urbanisation trend has an effect on the environment and intensifies pressure on natural resources. Growth will be particularly evident in cities in deltas, which will also face additional pressure as a result of climate change, land subsidence and sea-level rise. Cities worldwide are facing the challenge of becoming increasingly robust, resilient and sustainable. Urban stakeholders, both public and private, need a picture of the potential problems, effective solutions and action strategies.

Henk Ovink: special Envoy International Water Affairs

&

Hans Gehrels: expert urban resilience

Locatie: Expo tent op terrein

THEMA SCHOON
10.30-11.15 uur & 14.00-14.45 uur

De footprint van meststoffen

Meststoffen in het milieu. De effecten van de zogenoemde ‘nutrient footprint’ op bijvoorbeeld algenbloei en de hoeveelheid zuurstof in het water aan de kust zijn groot. U gaat aan de slag met verschillende soorten webviewers om een beeld te vormen van de problematiek, en om op zoek te gaan naar oplossingen. We willen samen met u ook graag uitzoeken hoe deze viewers ingezet kunnen worden voor beslissingen, informatie naar het publiek, of analyses van dit soort grootschalige problemen.

Willem Stolte: marien ecoloog en expert waterkwaliteit

Marieke Eleveld: fysisch geograaf en expert aardobservatie

Gerrit Hendriksen: fysisch geograaf en expert GIS en databases

 

Locatie: Colloquiumzaal

THEMA GROEN
11.30-12.15 uur 

De groene kracht van natuurlijke waterkeringen

Bij ‘Nature-based Flood Defenses’ (oftewel natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid), worden dynamische processen in de natuur ingezet om de kans op overstroming te beperken. Om deze innovatieve oplossingen voor elkaar te krijgen moeten verschillende partijen met elkaar om de tafel. In deze workshop leren we u met een andere bril naar waterkeringen kijken.

Ellis Penning
expert natuurlijke keringen en zoetwatermanagement &Bregje van Wesenbeeck
expert natuurlijke keringen en kustzonemanagementLocatie: paviljoen
15.00-15.45 uur

Mini-masterclass Meerwaarde van Multifunctionaliteit –
voor natuurlijke oplossingen waterveiligheid

Samenwerken is de sleutel voor het succesvol invoeren van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Ook wel genoemd: nature-based flood defence ( NBFD). NBFD-oplossingen combineren immers verschillende functies, zoals veiligheid, natuur en recreatie. Met meerdere stakeholders ‘om tafel gaan’ is in zo’n geval belangrijk. De masterclass ‘Meerwaarde van Multifunctionaliteit’ gebruikt inzichten uit de speltheorie om stakeholders de meerwaarde van samenwerken en een eerlijke verdeling van de opbrengsten te laten zien. Wanneer levert samenwerken meer op dan de (traditionele) individuele aanpak? In onze mini-masterclass ervaart u de methodiek en leert u wat er nodig is voor succesvolle implementatie van NBFD.

 

Stephanie Janssen: technisch bestuurskundige voor wateroplossingen

Bouke Ottow: senior adviseur watermanagement & participatie

 

Locatie: Paviljoen

Locatie: Paviljoen
THEMA ENERGIE
11.30-12.15 uur & 15.00-15.45 uur

Alleswatualtijdalwildewetenoverenergietransitie.nl
Tijdens deze quiz peilen we uw kennis over de energietransitie. Ook vragen we naar uw mening over de rol die water en bodem in dit proces spelen. We gaan met ons expert-panel in gesprek en leren van elkaar. U zult vol inspiratie en energie de zaal verlaten.

 

Gerda Lenselink:  strategisch adviseur adaptief deltamanagement &

het expertpanel energietransitie:
Jan-Joost SchoutenRonald Roosjen, Rutger van der Brugge en Ivo Pothof

 

Locatie: colloquiumzaal

THEMA GROND
11.30 – 12.15 & 15-15.45 uur

We bieden drie deelsessies aan over de volgende onderwerpen:

Hoe brengen we slib in onze modellen?
Slib speelt een grote rol in het waterbeheer. Zo kan slib in havens en vaarwegen de scheepvaart hinderen. Slib speelt ook een belangrijke rol in de kwaliteit van oppervlaktewater. Het beperkt het doorzicht en daarmee de productie van voedsel. Bovendien bindt slib contaminanten zoals dioxine en zware metalen. Aan de andere kant vormt slib een belangrijke component van ecosystemen en wordt het steeds meer als bouwstof gebruikt.

In onze workshop zullen wij uitleggen hoe de mud masters van Deltares de resultaten van veldonderzoek, laboratoriumproeven en numerieke modellen inzetten. U ervaart zelf met proefjes hoe het werkt.  De kans om uw praktijkvraag te stellen aan de mudexpert.

 

Twintig jaar dijken laten bezwijken, wat betekent dit voor de dijk van de toekomst ?
In de afgelopen twintig jaar waren er regelmatig grote veldproeven met dijken op ware grootte. Daar is veel van geleerd. Wij geven u een overzicht en praten graag met u door over wat dit betekent voor de dijken van de toekomst.

 

 

 

Noordzee en zandwinning. Ligt er straks nog genoeg?
Kennis van de ondergrond in onze Noordzee is belangrijk voor toekomstige zandsuppletie. Door zeespiegelstijging is er naar schatting drie tot vier keer meer zand nodig dan vandaag. Dat zand is nodig voor onze kustlijnzorg, maar is dat zand er straks nog wel ? Of staan er dan windmolens en ligger er energie-eilanden op?  Als we nu al zand willen reserveren, is inzicht in de geologie van de ondergrond en gewenst toekomstig gebruik van de Noordzee noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

Prof. Han Winterwerp, expert morphodynamica en sediment

Locatie: Toren, Ambition

 

 

 

Cor Zwanenburg, expert bouwen op slappe bodem, dijken en grote veldproeven

Locatie: Toren, Innovation

 

 

Maaike Blauw, geoloog en Marco de Kleine, geoloog en geofysicus.

 

Locatie: Toren, Vision

 

 

Wat zijn de maatschappelijk relevante onderwerpen waarvoor de kennis die is ontwikkeld door Deltares en haar partners een oplossing biedt? Kom naar de lezing om meer te horen over:

Locatie: grote tent op het terrein
 10.45 – 11.15

Water en Vrede

Karin Meijer:  expert international water scarcity
13.30 – 14.00

Voorspellen met modellen

Joost Icke: expert software ontwikkeling (en blogger)
14.15 – 14.45

Bodemdaling

Gilles Erkens: expert bodemdaling
15.15 – 15.45 

Klimaat & zeespiegelstijging

Jaap Kwadijk: expert klimaatadaptatie & overstromings-bescherming, voorzitter wetenschapsraad
16.15 – 16.45

Waterkwaliteit & gezondheid

Eline Boelee: expert water, milieu en gezondheid

Deltares neemt privacy serieus en wij bieden graag transparantie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring op deze website. Uw gegevens worden in dit geval alleen gebruikt om u de verdere informatie over de relatiedag te kunnen toesturen, zoals het programma en een routebeschrijving en vervoersadvies. Verder maken we u er op attent dat er foto’s worden gemaakt tijdens het evenement. Wij maken deze foto’s voor het doel deze intern en extern te kunnen publiceren in Deltares publicaties. Wij delen deze foto’s niet met derden voor de doelstellingen van deze derden, met uitzondering van delen door gebruik van social media buttons.

Aanmelden relatiedag 5 oktober 10 jaar Deltares