TISOLS: 10e Internationale Symposium Bodemdaling

Het 10e International Symposium on Land Subsidence, TISOLS zal plaatsvinden in Delft-Gouda van 17 - 21 april 2023. TISOLS brengt internationale bodemdalingsexperts bijeen om het nieuwste onderzoek en de nieuwste inzichten op het gebied van natuurlijke en antropogene bodemdaling te delen.

Bodemdaling is een groot probleem dat een bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid en de duurzame economische ontwikkeling van miljoenen mensen overal ter wereld, vooral in (maar niet beperkt tot) sterk verstedelijkte kustgebieden. Bodemdaling is vaak een gevolg van overexploitatie van grondwatervoorraden. De totale kosten lopen wereldwijd op tot vele miljarden dollars per jaar.

Het symposium wordt georganiseerd onder auspiciën van het Unesco IHP Land Subsidence International Initiative. Al sinds de jaren zeventig zet deze groep met bodemdalingsexperts uit verschillende landen zich in om de kennis over bodemdaling te verbeteren en te verspreiden door middel van internationale symposia over bodemdaling, samenwerkingsprojecten en publicaties. Deltares maakt deel uit van het organisatiecomité en het wetenschappelijk comité.

Locatie

TISOLS2023 wordt gehouden van 17 – 21 april 2023 in de Aula van de Technische Universiteit Delft in Delft in combinatie met een Subsidence Day in de historische stad Gouda. Beide steden liggen ook in het hart van de verzakkende Nederlandse kustvlakte. Bodemdaling heeft Nederland gemaakt tot wat het nu is; een waterrijk land dat een derde onder de zeespiegel ligt. Nederland daalt nog steeds, waardoor schade ontstaat aan infrastructuur en gebouwen. Bovendien is bodemdaling zorgwekkend voor een toch al laaggelegen land dat te maken krijgt met zeespiegelstijging.

Meer informatie

Meer informatie over o.a. call for abstracts, programma, registratie is te vinden op de TISOLS website. De voertaal tijdens het symposium is Engels.