Bijeenkomst CAPWAT Community of Practice

Op woensdag 18 maart 2020 organiseert Deltares de jaarlijkse “CAPWAT Community of Practice bijeenkomst” waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 10:00 uur tot 13:00 uur.  De zaal is open vanaf 09:30 voor ontvangst met koffie/thee.

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. Na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan op de beursvloer waar u bij  de diverse cateringstands ook terecht kan voor de lunch .

Programma

We zijn bezig om voor dit jaar weer een afwisselend programma samen te stellen en hebben dit bijna volledig rond. Het onderwerp van vorig jaar “vervuilingsproblematiek” heeft de nodige reacties opgeleverd en zal wederom onderdeel van het programma uitmaken. Is het “vergeten” pompgemaalontwerp, het DAAS-gemaal, een oplossing om vervuilde kelders te voorkomen? Daarnaast zal er aandacht zijn voor terugslagkleppen en voordrukhoudkleppen. Tenslotte gaan we terug naar het onderwerp waar het allemaal mee begon: luchtbellen in de persleiding. Kortom, een afwisselend programma.

Inhoud programma (onder voorbehoud)

Vervuiling van rioolgemalen
Bijdrage-van                            
Hardnekkige drijflaagvorming in een nieuw gemaal. Hoe lossen we dit op? HH  Rijnland
Is DAAS gemaal de oplossing? (Direct Aansluiting Aanvoer Systeem)
In Amsterdam is al ruim 25 jaar ervaring met een alternatief ontwerp van een rioolgemaal.
Geen vervuilde kelders meer en een tevreden beheerder.
Waternet
Appendages in afvalwaterpersleidingsystemen
Terugslagkleppen
Wanneer passen we welk type klep toe?
Hoe kunnen we het dichtslaan van de terugslagklep beïnvloeden?
o.a. Deltares
Voordrukhoudkleppen
Bij persleidingen met een lager gelegen uitstroming dan de zuigkelder worden
voordrukhoudkleppen toegepast om leeglopen/hevelen van de persleiding te voorkomen. Wat zijn de ervaringen van gebruikers?
WS Brabantse Delta
Gasbellen in persleiding
Om de capaciteit te handhaven moet een persleiding elke 6 weken gepropt worden.
De ontluchtingspunten laten geen lucht zien. Hoe krijgen we grip op deze weerbarstige praktijk?
WS Rijn en IJssel
Hoe kunnen we met een dynamisch druksignaal inzicht krijgen in de grootte van een gasbel? Deltares / WBL

Binnenkort vindt u een update van het programma op onze website.

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Aanmelden

U kunt zich tot 13 maart 2020 inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Voor toegang tot de RioleringsVakdagen en de AquaNederland Vakbeurs dient u zich apart te registreren  (kies voor optie “zonder code”) via de website van de Evenementenhal. Aan registratie van de beurs  zijn ook geen kosten  verbonden.

 

Aanmelding CAPWAT CoP - 18 maart 2020

Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.
  • Bedrijfsgegevens

  • Persoonlijke gegevens

  • Overige informatie