Bijeenkomst CAPWAT Community of Practice

Op woensdag 20 maart 2019 organiseert Deltares de jaarlijkse “CAPWAT Community of Practice bijeenkomst” waarin de problematiek rondom vervuiling van rioolgemalen (zowel kelder als pompen) besproken zal worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 10:00 uur tot 13:00 uur.  De zaal is open vanaf 09:30 voor ontvangst met koffie/thee.

We hebben dit jaar wederom een afwisselend programma samengesteld, waarbij de vervuilingsproblematiek vanuit verschillende oogpunten belicht zal worden.

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relatie te versterken. Tijdens de pauze en na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan. Voor de lunch (na afloop van de bijeenkomst) kunt u terecht bij de diverse cateringstands op de beursvloer.

Programma

Het programma zal uit twee delen bestaan. Allereerst komen een aantal beheerders aan het woord. Ze zullen uw deelgenoot maken van de vervuilingsproblematiek in het ontwerp- en beheerstadium. Ook zal er aandacht besteed worden aan wat er in de landen om ons heen om dit gebied gebeurt. Vervolgens zal een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek geven. Vragen die behandeld zullen worden zijn o.a.: Wat is het effect van het type waaier? Wat is de beste pompopstelling (nat/droog, horizontaal/verticaal)? Heeft de aanstroming van de pomp invloed op de problemen? Hoe om te gaan met het verschil tussen DWA en RWA? Wat betekent dat voor het ontwerp van het gemaal? Tenslotte is er de gelegenheid voor een discussie tussen de pompleveranciers en de aanwezigen om zodoende antwoord te krijgen op al uw vragen.

Vervuiling te lijf in Amsterdam
Bas de Nijs | Waternet
De ultieme uitvraag:
lever mij een verstoppingsvrij gemaal
Frank van Zijl | Waterschap Brabantse Delta
Het rioolgemaal als lab:
vervuilingsproblematiek kelder voorkomen
Alex Duijnmeijer | Gemeentewerken Rotterdam
Visie op pompen, gemalen en energiebesparing vanuit een Europese invalshoek
Koos Moraal | Landustrie
Forumdiscussie met pompleveranciers
Grundfos | KSB | Landustrie | Pentair-Nijhuis | Xylem

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Aanmelden

U kunt zich tot 13 maart 2019 inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Voor toegang tot de RioleringsVakdagen en de AquaNederland Vakbeurs dient u zich apart te registreren  (kies voor optie “zonder code”) via de website van de Evenementenhal. Aan registratie van de beurs  zijn ook geen kosten  verbonden.

Tevens willen we u op de hoogte brengen dat op dinsdag 19 maart Stichting RIONED en STOWA een studiedag over professioneel persleidingenbeheer organiseren. Ook op deze dag zal Deltares aanwezig zijn en een (kleine) bijdrage leveren.  Beide evenementen vullen elkaar aan en een bezoek aan één of beide dagen in Gorinchem bevelen wij dan ook van harte aan.