CAPWAT CoP bijeenkomst 16 maart 2022

We hebben elkaar als CAPWAT community helaas al 2 jaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Hoewel we nog steeds te maken hebben met corona-beperkende maatregelen, staat vooralsnog Aqua Nederland, de vakbeurs voor de gehele waterketen, voor 15-17 maart op het programma. Wij zijn voornemens de komende “CAPWAT Community of Practice bijeenkomst” waarin diverse onderwerpen rondom afvalwatertransport besproken zullen worden, weer tegelijkertijd met de beurs in Gorinchem te organiseren.

We nodigen u daarom uit om op 16 maart 2022 van 10:00 tot 13:00 in de Evenementenhal te Gorinchem deze bijeenkomst bij te wonen. Bij de organisatie zullen we ons aan de dan geldende Covid-19 regels houden (voor meer info, zie https://www.aquanederland.nl/covid-19/)

We hebben het volgende afwisselende programma voor u samengesteld:

Luchtinjectie in de persleiding om aantasting te voorkomen. Waterschap de Dommel
Trillingsproblemen bij rioolgemalen. Oorzaak en oplossing aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden. Waterschap Noorderzijlvest / Pentair
Het “afromen” van drijflagen bij gemaalkelders. Waternet
Hydraulische rekentools integreren in een GIS-omgeving voor waterschappen en gemeenten. Sweco/Deltares
Recente ontwikkelingen bij Deltares / partners. Deltares / partners

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relatie te versterken. Tijdens de pauze en na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan. Voor de lunch (na afloop van de bijeenkomst) kunt u terecht bij de diverse cateringstands op de beursvloer.

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWATproject heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar actuele onderwerpen uit de afvalwatertransportwereld centraal staan. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Aanmelden

Uiterlijke inschrijfdatum is 09 maart 2022.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Het maximum aantal aanmeldingen is op basis van de 1,5 m afstand 70 personen. Bevestiging van deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kooij (kees.kooij@deltares.nl) en Femke Verhaart (femke.verhaart@deltares.nl)

Voor toegang tot de Aqua Nederland beurs dient u zich apart te registreren via https://www.aquanederland.nl/rioleringsvakdagen/