CAPWAT CoP bijeenkomst 22 maart 2023

Aqua Nederland, de vakbeurs voor de gehele waterketen, staat dit jaar weer op het programma van 21 t/m 23 maart 2023. Wij zullen de komende “CAPWAT Community of Practice bijeenkomst”, waarin diverse onderwerpen rondom afvalwatertransport besproken worden, weer tegelijkertijd met de beurs in Gorinchem organiseren.

We nodigen u daarom uit om op 22 maart 2023 van 10:00 tot 13:00 in de Evenementenhal te Gorinchem deze bijeenkomst bij te wonen. Bij de organisatie zullen we ons aan de dan geldende Covid-19 regels houden (voor meer informatie, zie https://www.aquanederland.nl/covid-19/).

De volgende onderwerpen kunt u verwachten:

Ontwerpkeuzes en oplossingen om de aanvoer naar de voorbezinktanks in werking te houden tijdens relining van de aanvoerleiding naar het hoofdverdeelwerk Waterschap Brabantse Delta
Ervaringen met de Rolapac drijfvuilverwijderaar Rolapac met ervaringen bij o.a. Delfluent
Praktijk ervaringen met o.a. inspectietechnieken om  toestand persleiding in kaart brengen na een calamiteit Gemeente Zwijndrecht
Professioneel persleidingbeheer: Waar staan we volgens beheerders, adviseurs en aannemers? Wat vraagt extra aandacht, inzet en samenwerking? Water Solutions namens Rioned

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relatie te versterken. Tijdens de pauze en na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan. Voor de lunch (na afloop van de bijeenkomst) kunt u terecht bij de diverse cateringstands op de beursvloer.

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWATproject heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar actuele onderwerpen uit de afvalwatertransportwereld centraal staan. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Aanmelden

Uw inschrijving kan vanaf heden al plaats vinden via dit formulier. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Uiterlijke inschrijfdatum is 15 maart 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kooij (kees.kooij@deltares.nl) en Femke Verhaart (femke.verhaart@deltares.nl)

Voor toegang tot Aqua Nederland dient u zich apart te registreren via https://www.aquanederland.nl/rioleringsvakdagen/