Conferentie Netwerkstad Nederland (Platform31)

Nederland staat voor een grote uitdaging. Er moeten in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen bij komen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Mensen willen daarnaast wonen in een prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving hand in hand? Het Rijk heeft met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beeld geschetst waarin het onze steden en regio’s wil versterken en aan elkaar wil verbinden met genoeg ruimte voor het landschap. Maar hoe maken we dat gezonde en bereikbare netwerk van steden? Hoe kunnen stedelijke ov-knooppunten binnen het netwerk versterkt worden én wat betekent dat voor de verdichting binnen steden en de spreiding van de woningbouwopgave in Nederland?

De plenaire opening wordt onder andere verzorgd door Emiel Reiding (BZK), Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) en Marleen Bosma (Bouwinvest). Gevolgd door sessies met Daan Roggeveen (MORE Architecture), Stephan Petermann (OMA), David Hamers (PBL), Margot Weijnen (TU Delft), Marcel Michon (Buck Consultants International) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool). De plenaire afsluiting wordt onder andere verzorgd door Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle). Peter van der Geer (Debat.NL) zal tijdens verschillende sessies optreden als gespreksleider.

Mark Niesten en Ferdinand Diermanse experts bij Deltares verzorgen een sessie van 11.30-12.45 uur. Ze nemen u mee in het belang van het management van watersystemen. Lange termijnkeuzes met betrekking tot de inrichting van het stedelijke gebied zijn van belang met het oog op de zeespiegelstijging.

Aanmelden kan via deze website