De toekomst van water en klimaat in beeld

Voor welke water-gerelateerde uitdagingen zal de wereld staan in 2050? Waar gaat te veel, te weinig of te vies water een grotere rol spelen? En wat betekent de toename van de wereldbevolking in combinatie met de klimaatverandering voor de beschikbaarheid van energie, voedsel, sanitatie, veiligheid en migratie?

Deze vragen werden door het Interdepartementaal Water Cluster (IWC) voorgelegd aan het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen met de kennispartners Clingendael, Unesco-IHE, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, Vrije Universiteit Amsterdam en Deltares is dit uitgewerkt in de publicatie ‘The geograpghy of future water challenges’. De informatie die ten grondslag ligt aan deze publicatie is ook de basis voor de Wereld Water Atlas, een interactief platform waar voor de ambitieuze wateropgave 2050 een waardevolle dialoog opgebouwd kan worden met een wereldwijd publiek. Tijdens de WereldWaterDag 2018 werd dit platform www.worldwateratlas.org in New York en Brazilië gelanceerd.

De publicatie ‘The geography of future water challenges’ zal donderdag 19 april tijdens het symposium De toekomst van water en klimaat in beeld worden gepresenteerd.

De bijeenkomst start om 15.00 uur. Na de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas zal Cora van Nieuwenhuizen, minister van I&W het eerste exemplaar in ontvangst nemen en Heleen van der Beek (director Resilience, Cordaid) legt de link met de praktijk en zal ingaan op diverse projecten die er lopen om het tij te keren. Moderator Henk Ovink interviewt Carola van Rijnsoever (directeur IGG ministerie Buitenlandse Zaken) en leidt de paneldiscussie.

U bent van harte welkom op donderdag 19 april 2018 om 15.00 uur in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag. Ontvangst vanaf 14.30 uur. De bijeenkomst wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel.

Aanmelden
Wilt u bij dit symposium aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via
http://www.pbl.nl/aanmelden-voor-de-toekomst-van-water-en-klimaat-in-beeld