Dubai Expo 2020 (2021-2022)

Van 1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022 vindt de 35ste wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten en verplaatst van 2020 naar 2021 in verband met de COVID-19 pandemie. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Deltares is een van de deelnemende partners in de nexus water, energie en voedsel.

Nexus water, energie en voedsel voor een beter klimaat

Wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, de groeiende vraag naar energie, en voedselzekerheid spelen ook in de Golfregio een belangrijke rol. De Golflanden zijn de grootste verbruikers per hoofd van de bevolking van water en energie en een groot gedeelte van het voedsel wordt geïmporteerd. Dat moet veranderen en kan duurzamer, stellen de landen zelf.

Nederland denkt graag mee en onderzoekt de mogelijkheden om de water-, energie- en voedselvraagstukken duurzaam met elkaar verbinden. Met een trendsettend paviljoen waar nieuwe circulaire concepten worden getoond en is voorzien in het beheren van een natuurlijk binnenklimaat, laat Nederland de innovatiekracht zien om zowel in de Golfregio maar ook daarbuiten de kansen te verzilveren voor een duurzame wereld.

Deltares in de Golfregio

Deltares is een kennispartner voor verschillende stakeholders – waaronder (lokale) overheden en autoriteiten, onderzoeksinstituten en universiteiten –  in de GCC-regio.  Klimaatverandering, de energietransitie, waterzekerheid & integraal waterbeheer, veerkrachtige steden en infrastructuur zijn de focus onderwerpen waar Deltares samen met deze partijen aan werkt en kennis ontwikkelt. Het Gulf Community Model initiatief, zie agmcommunity.org  is hier een voorbeeld van. Ook onze open-source software. o.a. Delft3D ,  open softwaresystemen (Delft-FEWS),  hydraulische en geotechnische engineering en software, zoals de WANDA-pijpleidingmodelleringssoftware wordt in gezet in de regio  voor het ontwikkelen, toetsen en optimaliseren van oplossingen in complexe vraagstukken.

Belangrijke projecten in de regio zijn onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van de Palmeilanden en een strategie voor aanpassing aan klimaatverandering voor Dubai, en het Gulf Basin Diagnostic Analysis-project ) waarin we ondersteunden bij de identificatie van watergerelateerde problemen in regionale wateren en mogelijke strategieën voor preventie en herstel identificeerden.

Meer informatie over de symposia, workshops en evenementen van Deltares tijdens de Dubai Expo 2020 volgt in de loop van 2020. De naam Expo 2020 blijft behouden, ondanks het feit dat het evenement in 2021 en 2022 plaatsvindt.