Dubai Expo 2020

Tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022 vindt de 35ste wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten en verplaatst van 2020 naar 2021 in verband met de COVID-19 pandemie. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Deltares is een van de deelnemende partners in de nexus water, energie en voedsel.

Nexus water, energie en voedsel voor een beter klimaat

Wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, de groeiende vraag naar energie, en voedselzekerheid spelen ook in de Golfregio een belangrijke rol. De Golflanden zijn de grootste verbruikers per hoofd van de bevolking van water en energie en een groot gedeelte van het voedsel wordt geïmporteerd. Dat moet veranderen en kan duurzamer, stellen de landen zelf.

Nederland denkt graag mee en onderzoekt de mogelijkheden om de water-, energie- en voedselvraagstukken duurzaam met elkaar verbinden. Met een trendsettend paviljoen waar nieuwe circulaire concepten worden getoond en is voorzien in het beheren van een natuurlijk binnenklimaat, laat Nederland de innovatiekracht zien om zowel in de Golfregio maar ook daarbuiten de kansen te verzilveren voor een duurzame wereld.

Deltares in de Golfregio

Deltares is al meer dan 15 jaar actief in de Golfregio, onder meer met onderzoek naar strategische zoetwatervoorraden in de ondergrond, de ontzilting van water en ontwikkeling van software voor simulatie van de waterkwantiteit en -kwaliteit.

‘Met de vakgebied overstijgende vraagstukken over water, energie en voedsel houden onze onderzoekers al geruime tijd bezig. Juist in deze regio, waar de transitie naar nieuwe energiebronnen in gang is gezet en de bevolking nog sterk kan groeien, is de waterbehoefte sterk afhankelijk van de wijzigingen in de voedsel- en energiesector. De vragen moeten dan ook in samenhang worden onderzocht en uitgewerkt in samenwerking met andere instituten, universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.’ zegt Timo Kroon, onderzoeker bij Deltares.

Meer informatie over de symposia, workshops en evenementen van Deltares tijdens de Dubai Expo 2020 volgt in de loop van 2020. De naam Expo 2020 blijft behouden, ondanks het feit dat het evenement in 2021 plaatsvindt.