Eerste ‘Kennis en innovatie café’ op het gebied van dijken: Naar een scherpere overstromingskans

In 'Het kennis en innovatie café' van de LinkedIn groep 'Dijken van Innovaties' ontmoeten ontwikkelaars en toepassers van nieuwe kennis op het gebied van dijken elkaar aan de hand van een actueel thema. In dit eerste café presenteren Deltares,  Rijkswaterstaat (WVL), de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de rode draden voor piping, macrostabiliteit en dijkerosie. Faalpaden zijn gebruikt om de kennisagenda’s van de organisaties af te stemmen. Tijdens het café kun je je ook bij verschillende groepen aansluiten om contacten te leggen en door te praten over welke kennis voor jou relevant is.

Het Kennis en Innovatiecafé is bedoeld voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken, zoals waterschappen, overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten, gemeentes of provincies.

Het doel van de online bijeenkomsten is om overzicht te geven aan wat er speelt met kennisontwikkeling nu en in de toekomst. En om in een laagdrempelig platform hierover met elkaar in gesprek te gaan. Niet alleen in de LinkedIn community, maar ook door middel van bijeenkomsten.

Het programma van het eerste Kennis en Innovatiecafe ziet er als volgt uit:

Tijd Onderwerp Spreker
15.15 Inloop
15.30 Welkom Anouk te Nijenhuis (HWBP)
15.35 Toelichting rode draden Han Knoeff (Deltares)
15.45 Rode draad dijkerosie Myron van Damme (Rijkswaterstaat)
15.55 Rode draad macrostabiliteit Harm Rinkel (HWBP)
16.15 Rode draad piping Esther Rosenbrand (Deltares)
16.25 Informele borrel
17.00 Einde