Emissie Symposium Water

In 2022 wordt er weer een fysiek Emissie Symposium Water georganiseerd. In de middag is er ruimschoots de tijd om elkaar weer te ontmoeten.

Het symposium wordt gehouden in de Observant in Amersfoort (13.30-17.00). U kunt inlopen vanaf 13 uur.

Tijdens deze editie worden de nieuwe ontwikkelingen en cijfers uit de Emissieregistratie besproken. Horen we over de organisatie en toegankelijkheid van de data uit deze registratie. Is er aandacht voor project BlueCAN (broeikasgasemmissies), medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen.

Presentaties door RIVM, Radboud Universiteit en Deltares.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden wel vragen wij u om zich aan te melden

Voorlopig programma (pdf)

Aanmelden (tot 16 juni)