Internationaal bodemdalingssymposium TISOLS

Kust- en deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem in deze laaggelegen gebieden. De maatschappelijke kosten van bodemdaling zijn enorm. Alleen al in lopen deze in de miljarden euro’s. Wereldwijd gaat het om een veelvoud hiervan.

Een deel van de kosten zijn vermijdbaar. Hoe kunnen we het tij keren? Hiervoor is onderzoek nodig, maar ook beleid. Deze twee werelden hebben een eigen dynamiek. Hoe komen deze werelden bij elkaar en zorgen we dat ze elkaar versterken? Hoe kwetsbaar zijn we, waar zitten de risico’s en kunnen we die verkleinen en hoe richt je een gebied bodemdalingsrobuust in? Vragen die wereldwijd spelen.

TISOLS brengt 250 internationale experts samen en deelt de nieuwste onderzoeken en inzichten over natuurlijke en antropogene bodemdaling. Een week lang kun je je onderdompelen in de laatste wetenschappelijke inzichten en kennis op het gebied van bodemdaling met een speciale dag op maandag 20 april. In het weekend voorafgaand worden er een aantal workshops aangeboden waar je je voor in kan schrijven.

Maandag 20 april focus op interactie tussen beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers

Maandag 20 april starten we met een speciale dag waar de focus ligt op de interactie tussen beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Wat kunnen we leren van het elkaar over de oorzaken, maatregelen en beleidskeuzes? Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los gezien worden. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en zal in Gouda plaats vinden. Kosten zijn 50 euro p.p.

Meer informatie en aanmelden

Op  de website TISOLS2020 vindt je meer informatie over het programma en kun je je aanmelden  voor zowel de workshops, het hele symposium of alleen voor één dag.

TISOLS wordt georganiseerd onder auspiciën van het Unesco IHP Land Subsidence International Initiative. Deze werkgroep heeft als doel bodemdalingskennis te verbeteren en te verspreiden via internationale symposia samenwerkingsprojecten en publicaties.