Kennis en Innovatiecafé dialoogsessie Dijken en Natuur – Juridisch

Welke juridische kennis is nodig voor het oplossen van knelpunten en benutten van kansen voor Dijken en Natura2000 gebieden? Met deze vraag gaan we aan de slag tijdens de online dialoogsessie Dijken en Natuur - Juridisch op dinsdag 5 juli van 8:30u tot 10:00u

Veel dijken en dijkversterkingsprojecten grenzen aan Natura2000 gebieden en krijgen hier mee te maken. Er worden kansen gezien om combinaties te maken waar zowel natuur als waterveiligheid van profiteren. In deze initiatieven speelt de juridische component een grote rol, die vaak als lastig wordt ervaren. Welke kennis is beschikbaar? En welke vraagstukken vragen hier aandacht?

We nodigen je van harte uit om te komen luisteren naar verschillende perspectieven en om jouw visie te delen tijdens de dialoogsessie. Willemijn Van Doorn-Hoekveld (Universiteit Utrecht) en Esther Dieker (Arcadis) verzorgen inspiratie op dit onderwerp. De uitkomsten en inzichten van deze dialoogsessie vormen belangrijke input voor het Dijken en Natuur innovatieproject en het HWBP.

Willemijn is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Europese STARFLOOD onderzoek naar diversificatie van overstromingsrisicobeheer en het All-Risk onderzoek naar de implementatie van de ‘nieuwe’ veiligheidsnormering en de juridische implicaties van innovaties in het overstromingsrisicobeheer.

Esther is omgevingsmanager bij Arcadis en werkt al een aantal jaar aan het thema dijken en natuur. Eerst vanuit de POV Waddenzeedijken, nu vanuit haar rol bij Arcadis. Ze is op dit moment betrokken bij de KRW projecten langs de grote rivieren en de dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat. Bij deze dijkversterking is ze verantwoordelijk voor de redeneerlijn rondom de ecologische plus die de dijkversterking met de koppelprojecten beoogt te behalen in de Waddenzee.

Je kunt deelnemen via deze zoomlink

Over het HWBP Innovatieproject Dijken en Natuur

Dijken en Natuur is een HWBP innovatieproject dat wordt uitgevoerd onder leiding van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het doel van dit project is het oplossen van knelpunten en benutten van meerwaarde van natuurgebieden en natuurlijke oplossingen binnen HWBP projecten. In het bijzonder wordt gekeken naar Natura 2000 gebieden. Een van de ambities is om de cruciale kennisvragen in beeld te brengen: welke kennis is nodig om de volgende stap te maken met een integrale benadering van dijken en natuur? Meer weten over Dijken en Natuur: Dijkgesprek

Kennis en Innovatiecafés dialoogsessie Dijken en Natuur – Techniek

De Kennis en Innovatiecafés zijn onderdeel van de community rondom Dijken van Innovaties, een initiatief van Deltares en HWBP. Dijken van Innovaties is de community voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken. Het doel is om een platform te bieden om op laagdrempelige manier in gesprek te gaan over kennisontwikkeling en toepassing. In de Kennis en Innovatiecafés, komen actuele ontwikkelingen aan bod, met aansluitend de mogelijkheid om door te praten en te netwerken (fysiek of in een digitale netwerkomgeving). Daarnaast biedt ook de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties’ de kans om technische kennis en innovatieontwikkelingen die direct relevant zijn voor de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen te delen.