Kennis en Innovatiecafé HEEL, Herleidbaar, eenduidig en expliciet werken

Wil jij meer weten van HEEL? En ben je benieuwd naar de producten van HEEL die jouw project verder kunnen helpen? Kom dan naar het Kennis en Innovatiecafé HEEL, georganiseerd door HWBP, en Deltares. Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet werken over de hele Levenscyclus. Daar staan de letters van HEEL voor. Inmiddels nemen 19 waterschappen deel aan HEEL en werken we samen met marktpartijen. HEEL ontwikkelt processen, standaarden en templates gebaseerd op de SE-principes. Ter inspiratie voor HWBP-projecten. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu. Door samen op te trekken ontstaan eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit.

Tijdens deze online bijeenkomst krijg je een overzicht van wat HEEL is en vooral hoe je het in kunt zetten voor jouw project. Twee waterschappers vertellen hoe ze de HEEL-producten toepassen en wat dat hen oplevert. Daarnaast ontdek je welke kennis en middelen je zelf kunt vinden bij HEEL. Dit alles in een interactieve sessie mét een spelelement. Dit vind je tijdens de sessie:

  • Kennismaking HEEL op hoofdlijnen
  • Praktijkverhalen van waterschappers
    • Rob Peeters van Zuiderzeeland en Erik Klijn Velderman over de toepassing van HEEL op het project IJsselmeerdijk
    • Robbert Bruin over de inzet op de Grebbedijk en de ontwikkeling van de BSD en Cees van Leeuwen over de ontwikkeling van Basisspecificaties en een overzicht hiervan voor HEEL.
  • Toelichting op de ondersteunende producten en diensten van HEEL

Programma

Tijd Onderwerp sprekers
15:30 Welkom Anouk te Nijenhuis
15:35 Intro op HEEL Miranda van Ark en Cees van Leeuwen
15:55 Waterschap Zuiderzeeland Rob Peeters en Erik Klijn Velderman over project IJsselmeerdijk
16:10 Waterschap Vallei en Veluwe

Basisspecificaties en decompositie

Robbert Bruin over project Grebbedijk

Cees van Leeuwen

16:30 De producten en ondersteuning van HEEL Miranda van Ark en Cees van Leeuwen
17:00 Ben je welkom om na te praten in het HEEL gezellige virtuele café

Alvast meer weten? Neem een kijkje op www.heel-nl.nu

Aanmelden

Aanmelden Kennis- en Innovatiecafé HEEL

Aan het deelnemen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.

 

Kennis en Innovatiecafés dialoogsessie Dijken en Natuur – Techniek

De Kennis en Innovatiecafés zijn onderdeel van de community rondom Dijken van Innovaties, een initiatief van Deltares en HWBP. Dijken van Innovaties is de community voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken. Het doel is om een platform te bieden om op laagdrempelige manier in gesprek te gaan over kennisontwikkeling en toepassing. In de Kennis en Innovatiecafés, komen actuele ontwikkelingen aan bod, met aansluitend de mogelijkheid om door te praten en te netwerken (fysiek of in een digitale netwerkomgeving). Daarnaast biedt ook de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties’ de kans om technische kennis en innovatieontwikkelingen die direct relevant zijn voor de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen te delen.