Kennis- en innovatiecafé: Macrostabiliteit

Wil jij weten wat er speelt op het gebied van macrostabiliteit en wat dat betekent voor jouw project? Kom dan naar het Kennis en Innovatiecafé Ontwikkelingen Macrostabiliteit, georganiseerd door HWBP, De Innovatieversneller, Rijkswaterstaat (WVL) en Deltares. Tijdens deze online bijeenkomst krijg je een overzicht van het dossier macrostabiliteit aan de hand van de Rode Draden. We laten projecten aan het woord over hun recente resultaten en de toepassing van nieuwe kennis. Innovatieprojecten lichten toe wat zij de komende periode gaan doen en hoe jij in jouw project de resultaten van die onderzoeken kunt toepassen.

Programma:

Tijd Onderwerp Sprekers
15:00 Welkom Harm Rinkel (HWBP)
15:05 Rode Draden macrostabiliteit: overzicht van ontwikkelingen, kennisleemtes, en toepassing nieuwe kennis Harm Rinkel (HWBP)
15:20 Optimalisatie van damwanden in de uitvoering, toepassing van de PPL en PPE in de praktijk Berry Hol en Mark van Lanen (GMB)
15:40 Sterkte onverzadigde zone, toelichting van het handelingsperspectief en doorkijk naar de toekomst Alexander van Duinen (Deltares)
16:00 Praktijkonderzoek opbarsten bij Dijken, we zijn recent gestart en wat kun je van dit onderzoek verwachten? Cor Zwanenburg (Deltares)
16:20 Probabilistische rekenen aan macrostabiliteit in het project SAFE van Waterschap Rivierenland Nelle Jan van Veen (WSRL)
16:40 De nieuwe WIKI van de Innovatieversneller Meindert Van (Div)
17:00 Napraten in virtuele omgeving Wonder.me via link in chat

Aanmelden:

Aanmelden Kennis- en innovatiecafé Macrostabiliteit

Aan het deelnemen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.

Kennis en Innovatiecafés en Dijken van Innovaties

De Kennis en Innovatiecafés zijn onderdeel van de community rondom Dijken van Innovaties, een initiatief van Deltares en HWBP. Dijken van Innovaties is de community voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken. Het doel is om een platform te bieden om op laagdrempelige manier in gesprek te gaan over kennisontwikkeling en toepassing. In de Kennis en Innovatiecafés, komen actuele ontwikkelingen aan bod, met aansluitend de mogelijkheid om door te praten en te netwerken (fysiek of in een digitale netwerkomgeving). Daarnaast biedt ook de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties’ de kans om technische kennis en innovatieontwikkelingen die direct relevant zijn voor de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen te delen.