Kennis- en Innovatiecafé Zetsteen uit baggerspecie

Het opwaarderen van baggerspecie uit de watergangen tot zetsteen voor dijken is een serieuze stap richting circulariteit. Bij dijkversterking Hansweert voert het waterschap Scheldestromen in samenwerking met Netics een onderzoek uit naar de toepassing van dit innovatie concept; zetsteen van baggerspecie.

Wil je meer weten over de resultaten van dit innovatie concept? Laat je dan inspireren en bijpraten op donderdag 24 november van 16:00 – 17:00  tijdens het online Kennis- en Innovatiecafé zetsteen uit baggerspecie, georganiseerd door HWBP en Deltares.

Het onderzoek loopt sinds juni 2021 en er zijn al interessante resultaten te delen. Tijdens de online bijeenkomst vertellen Jelle-Jan Pieterse, technisch manager waterschap Scheldestromen en Hugo Ekkelenkamp, directeur Netics over:

  • De resultaten van laboratoriumonderzoek
  • De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek (businesscase)
  • Het productieproces van de blokken en de aanleg van een proefvak op de dijk
  • De tot nu toe waargenomen ecologische ontwikkeling
  • De belangrijkste leerpunten na anderhalf jaar innoveren

Aanmelden

Aanmelden Kennis- en Innovatiecafé Zetsteen uit baggerspecie

Aan het deelnemen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.

Kennis en Innovatiecafés dialoogsessie Dijken en Natuur – Techniek

De Kennis en Innovatiecafés zijn onderdeel van de community rondom Dijken van Innovaties, een initiatief van Deltares en HWBP. Dijken van Innovaties is de community voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken. Het doel is om een platform te bieden om op laagdrempelige manier in gesprek te gaan over kennisontwikkeling en toepassing. In de Kennis en Innovatiecafés, komen actuele ontwikkelingen aan bod, met aansluitend de mogelijkheid om door te praten en te netwerken (fysiek of in een digitale netwerkomgeving). Daarnaast biedt ook de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties’ de kans om technische kennis en innovatieontwikkelingen die direct relevant zijn voor de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen te delen.