Kennis- en innovatiecafé: Kleirijperij en Brede Groene dijk

De Groningse zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet worden versterkt om aan de normen te voldoen. Waterschap Hunze en Aa's wil lokaal gewonnen klei gebruiken om 12 kilometer zeedijk te versterken met een brede groene dijk.

Het afgelopen jaar is onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van de lokaal gewonnen klei om de dijk op te bouwen.

Op 9 december om 15:30 organiseren de programmadirectie van HWBP en Deltares samen met waterschap Hunze en Aa’s een Kennis- en Innovatiecafé over de Kleirijperij en Brede Groene Dijk. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderzoekers de resultaten en gaan zij graag in gesprek over toepassing van de opgedane kennis bij dijkontwerpen.

Onderzoekspartners

Het waterschap Hunze en Aa’s is trekker van het onderzoek en wordt ondersteund door Sweco en Arcadis. EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Adviesteam Dijkontwerp (AD) , het team Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) van Rijkswaterstaat, de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen. Het overkoepelende project Brede Groene Dijk is ingebed in het programma Eems-Dollard 2050.

Interesse? Meer informatie volgt binnenkort op deze pagina en in de LinkedIn-groep Dijken van Innovaties

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot

Dijk van circulaire klei getest in de Deltagoot van Deltares.

Kennis en innovatie café Dijken van Innovaties

In ‘Het kennis en innovatie café’ van de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties‘ ontmoeten ontwikkelaars en toepassers van nieuwe kennis op het gebied van dijken elkaar aan de hand van een actueel thema. Het Kennis- en Innovatiecafé is bedoeld voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken, zoals waterschappen, overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten, gemeentes of provincies. Het doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over de kennisontwikkeling en de toepassing. Dat doen we niet alleen via de LinkedIn community, maar ook door middel van bijeenkomsten.

Aanmelden Kennis- en Innovatiecafe Kleirijperij en Brede Groene Dijk

Aan het deelnemen van de bijeenkomst zijn geen kosten verboden. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.