Kennis- en innovatiecafé: Kleirijperij en Brede Groene dijk

Hoe versterk je een dijk met klei van dichtbij?

Het Waterschap Hunze en Aa’s verbetert de zeedijk tussen Johannes Kerkhovenpolder in Groningen en de Duitse grens, zodat deze ook voor de toekomst veilig is. In plaats van asfalt of steen, krijgt de dijk een flauw talud met bekleding van klei en gras. Zo ontstaat een brede groene dijk die goed aansluit bij het natuurlijke karakter van de Dollardkwelder. In een reeks onderzoeken kijken we of de dijkversterking met plaatselijk gewonnen klei kan.

We halen daarvoor slib uit de Eems-Dollard en laten dit drogen in de Kleirijperij. In deze Kleirijperij onderzoeken we wat de beste methode is om van dit slib dijkenklei te maken. Met deze werkwijze lossen we meerdere problemen op. Door het slib uit de haven en uit de Eems-Dollard te halen, verbetert de waterkwaliteit. Bovendien zijn er geen lange transportbewegingen elders uit het land nodig om de klei naar de locatie te vervoeren. Hierdoor beperken we ook de uitstoot van CO2 en stikstof en leveren we een bijdrage aan een klimaatneutrale en circulaire werkwijze.

Het afgelopen jaar is onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van de lokaal gewonnen klei om de dijk op te bouwen.

Op 9 december om 15:30 organiseren de programmadirectie van HWBP en Deltares samen met waterschap Hunze en Aa’s een Kennis- en Innovatiecafé over de Kleirijperij en Brede Groene Dijk. Tijdens deze online bijeenkomst presenteren de onderzoekers de resultaten en gaan zij graag in gesprek over toepassing van de opgedane kennis bij dijkontwerpen.

Programma

15.30 Welkom en toelichting op programma, door dagvoorzitter Anouk te Nijenhuis, Innovatiecoördinator Hoogwaterbeschermingsprogramma
15.35 Introductie Brede Groene Dijk  door Erik Jolink, Projectmanager Brede Groene Dijk, Waterschap Hunze en Aa’s
15.45 Ontwerpproces Brede Groene Dijk en alternatieven door Marco Veendorp, Senior adviseur waterveiligheid, Waterschap Hunze en Aa’s/Arcadis
16.00 Onderzoek naar de geschiktheid van de gerijpte klei door Mark Klein Breteler, Dijkexpert Deltares
16.15 Discussiepanel olv dagvoorzitter met:

  • Diederik Bijvoet, Adviseur techniek en innovatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Martin van der Meer, Technisch manager POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond
  • Marcel van den Heuvel, Technisch manager Kleirijperij Van Oord/EcoShape
  • Erik Jolink, Projectmanager Brede Groene Dijk, Waterschap Hunze en Aa’s
  • Henk van Norel, Technisch manager Brede Groene dijk, Waterschap Hunze en Aa’s
16.40 Napraten in virtuele omgeving Wonder.me via link in chat

Aanmelden

Aanmelden Kennis- en Innovatiecafe Kleirijperij en Brede Groene Dijk

Aan het deelnemen van de bijeenkomst zijn geen kosten verboden. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Bekijk ook onze privacy verklaring.

Onderzoekspartners

Het waterschap Hunze en Aa’s is trekker van het onderzoek en wordt ondersteund door Sweco en Arcadis. EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Adviesteam Dijkontwerp (AD) , het team Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) van Rijkswaterstaat, de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen. Het overkoepelende project Brede Groene Dijk is ingebed in het programma Eems-Dollard 2050.

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot

Dijk van circulaire klei getest in de Deltagoot van Deltares.

Kennis en innovatie café Dijken van Innovaties

In ‘Het kennis en innovatie café’ van de LinkedIn groep ‘Dijken van Innovaties‘ ontmoeten ontwikkelaars en toepassers van nieuwe kennis op het gebied van dijken elkaar aan de hand van een actueel thema. Het Kennis- en Innovatiecafé is bedoeld voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties bij dijken, zoals waterschappen, overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten, gemeentes of provincies. Het doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over de kennisontwikkeling en de toepassing. Dat doen we niet alleen via de LinkedIn community, maar ook door middel van bijeenkomsten.