Kennisdag Zuidwestelijke Delta en Eindconferentie Smartsediment

Op 17 september organiseert de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta de jaarlijkse Kennisdag. Deltares is mede-organisator van deze dag. De bijeenkomst is dit jaar ook eindconferentie voor het project Smartsediment van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Deze keer is de Kennisdag online, vanwege corona. Het belooft een gevarieerd programma vol interactie te worden en duurt van 9.00 tot 13.00 uur. Meld je nu al aan!

Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk. Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta.

Programma
Anita Pijpelink, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, verzorgt het welkomstwoord van de Kennisdag. Vanuit het Abdijcomplex in Middelburg leidt host Gerrit Heijkoop de deelnemers door het online programma, dat bestaat uit drie blokken. In ieder blok geven experts presentaties, laten we beeldmateriaal zien en gaan de sprekers digitaal in gesprek met de deelnemers. Via de chatfunctie kunnen de kijkers live vragen stellen of input geven.

De thema’s zijn:

Blok 1: Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta
Blok 2: Morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor natuur in de Voordelta en kustzone
Blok 3: Duurzaam (her)gebruik van sediment

Meer informatie en aanmelden
Op de informatiepagina’s van de Kennisdag vind je meer informatie over de inhoudelijke achtergronden van de programmablokken en het programma in de tijd en de sprekers.

Datum:  17 september 2020
De bijeenkomst duurt van 9.00 – 13.00 uur
Locatie: online
Aanmelden: via link

We sturen  een uitnodiging. Als je in ons bestand zit, kun je die per mail tegemoet zien. We hopen je op online te ontmoeten!