Kennisproeverij; inspiratie, innovatie, co-creatie

Op donderdag 26 november 2015 wordt in samenwerking met STOWA en de Unie van Waterschappen de Kennisproeverij georganiseerd.

Als waterbeheerder staat u voor een grote uitdaging: om de veiligheid, waterschikbaarheid en waterkwaliteit binnen uw regio te waarborgen zijn investering nodig. Maar hoe kunt u uw geld zo efficiënt en effectief mogelijk besteden en welke innovaties maken het verschil?

Samen met waterschappen en andere kennisinstellingen ontwikkelt Deltares innovatieve concepten met als doel mee efficiëntie, kwaliteit en kostenbesparingen. Deze kennis delen wij graag met u op onze Kennisproeverij.

In het innovatieve MediaPlaza beproeft en keurt u tientallen nieuwe inzichten over waterbeheer. We gaan met u in gesprek tijdens de diverse workshops en u kunt aanhaken bij lopende projecten of belangstellenden scouten voor uw eigen ideeën.

Voor wie is deze kennisproeverij:

 • Waterschappen
 • Gemeentes
 • Provincies

Aanmelden

U kunt u tot 19 november 2015 aanmelden via deze button

Meer informatie: kennisproeverij@deltares.nl

Programma

 09.30 Inloop en ontvangst
 10.00 Plenaire openingWelkom door Paul Pardon, dagvoorzitter
 11.00 Workshopronde 1
 • Slimmer omgaan met ondiep grondwater
  Esther van Baaren (Deltares) en Joachim Rozemeijer (Deltares)
 • Klimaatbestendige stad: maak gebruik van het waterschap!
  Hans Gehrels (Deltares), Frans van de Ven (Deltares) en Cees van Bladeren (Unie van Waterschappen), Inge van de Klundert (Gemeente Utrecht) en Constantijn Jansen op de Haar (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden)
 • Een veilige dijk ingepast in de ruimte
  Gerard van Meurs (Deltares) en Ilse Dingerdis (PWN)
 • Waterkwaliteit in control
  Sibren Loos (Deltares)
 • Sociale innovatie: verbinden leidt tot meer innovatie!
  Sonja Karstens (Deltares) en Bram Rosenbrand (Unie van Waterschappen)
 • Slim waterbeheer; van data naar maatregelen
  Rutger van der Brugge (Deltares), Bonne van der Veen (Deltares) en Hilga Sikma (Waternet)
 12.00 Kennismarkt en lunch
 13.30 Plenair intermezzo|
Driegesprek met Toon Segeren (Deltares), Stefan Kuks (lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen) en Joost Buntsma (directeur STOWA)
Samenwerking in de driehoek lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch zijn er niet alleen maar succesverhalen. Hoe gaat kennis meer en meer stromen en helpt het de beheerders bij hun opgaven.
 14.00  Workshopronde 2
 • Sturen aan rioolwater
  Klaas-Jan van Heeringen (Deltares) en Kees Kooij (Deltares)
 • High Tech beslissingsondersteuning met een lage drempel
  Elgard van Leeuwen (Deltares), Esther Kleinveld (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) en Marcel Boomgaard (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Real-time dijksterkte analyses geeft handelingsperspectief tijdens calamiteiten
  Kin Sun Lam (Deltares) en Michel Ponziani (Deltares)
 • Trends in watertechnologie
  Joost Buntsma (STOWA) en Leon Korving (Wetsus)
 • Bodemdaling aanpakken doe je zo
  Chris Seijger (Deltares)
 • Effectief assetmanagement voor waterbeheer en ondergrond
  Frank den Heijer (Deltares), Maaike Blauw (Deltares) en Jos Wessels (TNO)
 15.00 Plenaire afsluiting door Hans Huis in ’t Veld, Boegbeeld Topsector Water De uitdagingen en samenwerking binnen de Topsector Water
 15.30  Netwerken en kennismarkt
17.00 Einde

Workshops en kennismarkt:

Download hier het totale overzicht-workshops-en-kennismarkt