Landelijke Beoordelingsdag 2017

Dit jaar staat de Landelijke Beoordelingsdag in het teken van de eerste beoordelingen. Waterschappen, Rijkswaterstaat, IL&T en ingenieursbureaus zijn begonnen met beoordelen en de eerste beoordelingen zijn afgerond. Vandaag delen we de ervaringen. Plenair en in parallelsessies wordt verder gesproken over de eerste resultaten, waar we naar toe werken en wat daar nog voor nodig is.

Inschrijven en workshopkeuze

U kunt zich hier inschrijven voor de Landelijke Beoordelingsdag en voor twee workshops naar keuze. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende workshops.

Workshop 1: Windrichting Kennis en Kundeplatform 2018

Veel waterschappen zijn al flink bezig met de beoordeling. We richten daarvoor specialisten pools/review teams in. Daarnaast willen we met elkaar verkennen op welke manier monitoring een plek krijgt in de beoordeling. Zowel voor kennisopbouw voor de beoordeling zelf, als ook voor het monitoren van aannames van bijvoorbeeld innovatieve dijkversterkingen of beheer en onderhoud. Op deze manier leren we veel en kunnen het als Toets op Maat inzetten voor een slimme beoordeling.

Workshop 2: Benchmark internationale methodes voor het beoordelen van dijken

In het kader van de samenwerking met de VS en UK is er in oktober 2017 een bezoek gebracht aan de VS. Samen met Deltares, waterschap HHNK, I&M en WVL is een Amerikaanse waterkring in St Louis beoordeeld met het Nederlandse Wettelijk Beoordelings Instrument. De Amerikanen en Engelsen hebben met hun eigen methoden deze kering ook beoordeeld. Dit heeft een interessant vergelijk opgeleverd. We delen deze graag met jullie en praten over de lessons learned.

Workshop 3: Beoordelen klaar en hoe nu verder?

Wanneer uit de beoordeling volgt dat de overstromingskansen te groot zijn, moeten maatregelen worden genomen. Projecten moeten worden gedefinieerd en aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Na het prioriteren en programmeren wordt in de eerste fase van het project een voorkeursalternatief vastgesteld. De afweging om voorlanden te betrekken bij de veiligheidsopgave start bij de beoordeling en loopt door bij de verkenning. In deze workshop laten de handreiking Voorlanden, handreiking verkenningen en de handreiking voor het definiëren van projecten zien hoe daar concreet invulling aan kan worden gegeven. We laten zien hoe de handreikingen van het HWBP en de Unie van Waterschappen bij elkaar komen.

Workshop 4: Demo WBI-2017 (RisKeer)

Vanaf de release van het WBI in februari 2017 hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. De roep om het WBI meer gebruikersvriendelijk te maken, is gehoord. De afgelopen maanden zijn we daarmee aan de slag gegaan. We laten u graag aan de hand van een demo zien welke functionele wijzigingen zijn doorgevoerd in de softwaretool RisKeer en brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen van verschillende tools. Graag gaan we met u in gesprek over wensen voor de toekomst.

Workshop 5: Voorlopige ervaringen van IL&T bij toezicht op de beoordeling van dijktrajecten

De IL&T bevindt zich als toezichthouder ‘achteraan’ in het beoordelingsproces. Er is qua instrumentarium (WBI, RisKeer) en qua kaderstelling (partieel beoordelen, tussentijds oordeel en ‘wanneer is goed, goed genoeg?’), nog veel gaande. IL&T is hierbij niet in de lead. Wel heeft de IL&T zorg voor de eenduidigheid en de handhaafbaarheid van de resultaten van de huidige discussies hierover. Verder is de IL&T zoekende hoe hier in het toezicht effectief mee om kan worden gegaan.

Workshop 6: Instrumentarium 2023 waar willen we naartoe?

Het WBI 2017 wordt afgerond. Dankzij het delen van kennis en kunde en de lessons learned van 2017 hebben we een goed beeld gekregen van de wensen. We gaan nu verder met WBI 2023, hierover praten we graag met u verder.

 

Programma Landelijke Beoordelingsdag:

Inloop 12.00 – 13.00 uur
Lunch

Programma (plenair)

13.00 – 13.15 uur
Welkom en introductie van het programma dagvoorzitter Pieter Janssen (HH-Delfland)

13.15 – 13.40 uur
Wat hebben we nu? De beheerder aan het woord.

13.40 – 13.55 uur
Beoordelen over de grens

13.55 – 14.25 uur
Wat hebben we nodig? Discussie George Rouhof (UvW), Petra Goessen (STOWA), PM WBI-2023 (WVL), Anouk te Nijenhuis (DGRW), Frens Dijkman (IL&T)

14.25 – 14.35 uur
Afsluiting dagvoorzitter Pieter Janssen (HH-Delfland)

14.35 – 14.45 uur
Naar de workshops ronde 1 en 2

16.50 – 17.30 uur
Netwerkborrel