NKWK Waterkeren 2017

Een klimaatbestendige en waterrobuuste delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Binnen NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap.

Deltares en RWS nodigen u uit om samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen op 17 maart 2017 mee te werken aan het maken van concrete plannen voor 6 belangrijke onderwerpen die bij de eerdere NKWK-dagen voor het onderdeel Waterkeren zijn geïdentificeerd.

We starten de middag met een plenaire sessie, waarin we vanuit de gouden driehoek horen over de ontwikkelingen in het programma en behoeften op lange termijn. In een aantal parallelle sessies gaan we vervolgens verder in op de kennisopgave op de 6 onderwerpen. Aan het eind van de middag willen we de invulling van NKWK waterkeringen 2017 concreet hebben, inclusief de blauwdruk voor de samenwerkingsverbanden en de financiering.

Aanmelden

Het definitieve programma volgt in januari. U kunt zich nu aanmelden via dit formulier.

Deelname aan het evenement is gratis.

Inschrijven voor dit evenement Sluit formulier