Noordzeedagen 2021

Noordzee: Kansrijk en Kostbaar

De Noordzeedagen vinden in 2021 plaats op 7 en 8 oktober. Het is een jaarlijks terugkerend tweedaags congres waar wetenschappers, beleidsmakers, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek en gebruik van de Noordzee.

In de afgelopen jaren was de balans tussen mogelijkheden en kwetsbaarheden van de Noordzee al regelmatig in beeld. Die balans is nu nog steeds hard nodig. We staan met elkaar aan de vooravond van grote ontwikkelingen op de Noordzee en daarmee ook voor de uitdaging om De Noordzee te bewaren voor de toekomst. De Noordzee biedt veel kansen maar is ook kostbaar in haar kwetsbaarheid. We hebben maar één Noordzee. Voor die balans is kennis en dus kennisontwikkeling nodig. Die benodigde kennisontwikkeling voor de komende jaren willen we met elkaar identificeren in deze Noordzeedagen 2021.

De Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar

Tijdens de Noordzeedagen gaan we met elkaar in discussie over het thema – De Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar.  We gaan op zoek naar oude en nieuwe kennisleemtes, deze onderbouwen en in een internationale context plaatsen en de plannen vanuit zowel het perspectief van de kennis als beleid belichten. Dit gaan we in parallelle sporen doen voor verschillende subthema’s, zoals ruimtelijke ordening, blue economy/growth, draagkracht, herstel, energie transitie en informatie. Aspecten als governance, stakeholders en samenwerking komen in de keynotes en de verschillende sporen eveneens aan de orde.

Aan het einde van de twee dagen willen we met kennisinstituten, beheerders en beleidsmakers en  andere belanghebbenden conclusies trekken  t.a.v. de benodigde kennisontwikkeling in de komende jaren.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

Digitale of fysieke bijeenkomst

Door de versoepelingen van coronamaatregelen de afgelopen weken zijn we aan het kijken of het mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten op de Noordzeedagen  7 en 8 oktober in plaats van digitaal. Hoe dan ook het gaat door online of fysiek.  We hopen hier snel meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief Noordzeedagen 2021 houden wij u op de hoogte van het programma en wanneer u zich kunt aanmelden.
De Noordzeedagen 2021 wordt georganiseerd door Deltares samen met de Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR en TNO),  RWS en de Community of Practice Noordzee.