Noordzeedagen 2021

De Noordzeedagen vinden plaats op 7 en 8 oktober 2021 bij Lijm en Cultuur in Delft. Het is een jaarlijks terugkerend tweedaags congres waar wetenschappers, beleidsmakers, het bedrijfsleven, Ngo’s en andere belanghebbenden elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek, beheer en gebruik van de Noordzee.

In de afgelopen jaren was tijdens de Noordzeedagen de balans tussen mogelijkheden en kwetsbaarheden van de Noordzee al regelmatig onderwerp van gesprek. En het is nog steeds actueel. We staan met elkaar aan de vooravond van grote ontwikkelingen op de Noordzee en daarmee ook voor de uitdaging om de Noordzee te bewaren voor de toekomst. De Noordzee biedt veel kansen maar is ook kostbaar in haar kwetsbaarheid. We hebben maar één Noordzee. Voor die balans is kennis en dus kennisontwikkeling nodig.  Tijdens de Noordzeedagen 2021 gaan we samen op zoek naar welke kennis voor de komende jaren nodig is.

De Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar

Tijdens de Noordzeedagen gaan we met elkaar in discussie over het thema – De Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar.  We gaan op zoek naar oude en nieuwe kennisleemtes, deze onderbouwen en in een maatschappelijke en internationale context plaatsen. De plannen belichten we vanuit het perspectief van de kennis, beheer en beleid en maatschappij. Dit gaan we in 5 parallelle sub thema’s doen:

  • Duurzame blauwe economie
  • Ruimtelijke ordening op zee
  • Draagkracht
  • Natuurherstel
  • Informatie uitdagingen

Aspecten als governance, stakeholder interactie en samenwerking komen in de keynotes en de verschillende sub thema’s eveneens aan de orde.  Aan het einde van de twee dagen willen we met kennisinstituten, beheerders en beleidsmakers en andere belanghebbenden conclusies trekken t.a.v. de benodigde kennisontwikkeling in de komende jaren.
Graag nodigen wij jou uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

 

Weer live bij elkaar

De Noordzeedagen 2021 organiseren we zodanig dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten op de congreslocatie Lijm en Cultuur in Delft.

We houden ons uiteraard aan de coronamaatregelen  voor evenementen van de Rijksoverheid. Veiligheid en en gezondheid staan voor de organisatie en de deelnemers voorop.
Met Testen voor toegang en het inzetten van meerdere gebouwen op 2/3 capaciteit op het terrein van Lijm en Cultuur kunnen we op grond van de huidige maatregelen meer deelnemers toelaten en 1,5 meter afstand houden is dan niet nodig (bron Rijksoverheid 14-9-2021).

Postersessie

Heel veel waardevols aan onderzoek en acties rond de Noordzee vindt een plek in één van de sessies in het programma. Maar vanwege het grote aanbod is niet voor ieder onderzoek een sessie mogelijk.  We nodigen daarom onderzoekers en uitvoerenden die bezig zijn met voor een breder publiek interessante onderzoeken, innovaties of toepassing uit om een poster in te dienen.

De beste drie posters worden beloond met een Best poster award bij de slotbijeenkomst op vrijdag 8 oktober.

Meer informatie over het indienen van een poster leest u in dit document.

Programma

Het programma staat op www.noordzeedagen2021.nl 

Aanmelden

De deadline voor registratie is 4 oktober om 12.00 uur.

Locatie

Lijm en Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft. De locatie is goed te bereiken met het OV en er zijn ook voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.
Tip: huur een OV-fiets op station Delft, de snelste en meest flexibele manier van vervoer om bij Lijm en Cultuur te komen.

Overnachten

Woon je ver weg en zou je willen overnachten? In Delft en naaste omgeving zijn veel verschillende hotels beschikbaar via de bekende hotelboekingswebsites.

Organisatie

De Noordzeedagen 2021 word georganiseerd door Deltares samen met de Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR en TNO),  RWS en de Community of Practice Noordzee.