Praktijkdag AWP 2.0 donderdag 6 oktober 2022

De afvalwaterpersleiding (AWP) van Moerdijk naar Bath heeft een rijk en bewogen verleden. Al vanaf 1972 wordt het afvalwater van de regio Moerdijk, Roosendaal en Bergen op Zoom afgevoerd door destijds het grootste persleidingsysteem van Nederland. Na 50 jaar is er een grote opknapbeurt gerealiseerd die binnenkort afgerond wordt. Hoogste tijd om met vakgenoten dit proces van ontwerp, bouw en resultaat te bespreken en te bekijken.

Waterschap Brabantse Delta heeft de afgelopen jaren met enige regelmaat bijdragen geleverd aan de CAPWAT bijeenkomsten en/of Webinars waarbij diverse onderwerpen rond de AWP aan bod kwamen. Op dit moment is de upgrade van het uit de jaren ’70 daterende transportsysteem nagenoeg afgerond. Zes jaar is er door diverse partijen hard gewerkt om vanuit een mix aan keuzevraagstukken een robuuste upgrade te realiseren die er weer 40 jaar tegen kan. Alle reden dus om vakgenoten een kijkje te laten nemen in de totstandkoming van dit 100 miljoen Euro kostende project.

Het ochtenddeel zal bestaan uit een aantal presentaties en na de lunch vertrekken we met een touringcar voor een bezoek aan enkele objecten. Tijdens en na afloop van het bezoek is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze dag wordt besloten met een buffet. De praktijkdag begint en eindigt op een mooie locatie tussen Bergen op Zoom en Wouwse Plantage. De excursie naar de objecten vindt plaats per touringcar. Voor reizigers met openbaarvervoer wordt een transfer geregeld tussen NS Roosendaal en de bijeenkomstlocatie.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

10:00  Registratie en ontvangst
10:30  Diverse korte presentaties (incl koffie pauze)

 • Geschiedenis van en problemen met “oude” AWP
  Waterschap Brabantse Delta
 • Ontwerpkeuzes voor AWP 2.0 (boosteren of niet, vervuilingsproblematiek)
  Waterschap Brabantse Delta / Deltares
 • Pompkeuze
  Pentair
 • Uitvoeringsaspecten “winkel blijft open tijdens verbouwing”
  Waterschap Brabantse Delta / GMB
 • Virtual commissioning
  Royal HaskoningDHV/ GMB
 • 1e ervaringen met AWP 2.0, o.a. energiedoelstellingen
  Waterschap Brabantse Delta
 • Prestatiemonitoring
  Waterschap Brabantse Delta / Deltares
13:00  Lunch
14:00  Excursie per touringcar naar:
• Pompstation Bergen op Zoom
• RWZI Bath / Effluentgemaal Bath
17:00  Terug op locatie voor borrel en discussie/vragen
18:00 Aanvang dinerbuffet (optioneel)
20:00  Einde

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWATproject heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten. Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van Waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Kosten

De kosten voor deze dag inclusief dinerbuffet bedragen € 275,- excl BTW.
Zonder deelname aan het dinerbuffet betaalt u € 240,- excl BTW.
De aanmelding is gesloten.