Themasessie Zoet-zout in de ZW Delta – Kennis en modellen

De Kenniscommunity ZW Delta nodigt u uit voor de online themasessie Zoet-zout in de ZW Delta. Deze eerste themasessie van de Kenniscommunity wordt verzorgd door Deltares en gaat over verzilting van het grondwater en het oppervlaktewater.

In twee presentaties met daarna gelegenheid tot vragen wordt ingegaan op de relevante fysische processen en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het modelleren van zoet-zoutovergangen. Wat kan je wel en niet met modellen en hoe moet je met modelresultaten omgaan? De presentaties worden gegeven door Gu Oude Essink en Joost Delsman voor grondwater en Meinard Tiessen en Wouter Kranenburg voor oppervlaktewater. Wageningen Marine Research geeft een korte reflectie op de betekenis van zoet-zoutovergangen voor de ecologie.

U kunt zicht aanmelden door een E-mail te sturen naar Arno.Nolte@deltares.nl. U ontvangt dan een GotoMeeting link.

De Kenniscommunity ZW Delta is een informele samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, HZ University of Applied Science en NIOZ. Doel is om de systeemkennis van de ZW Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen. Themasessies worden een keer per kwartaal georganiseerd en zijn een middel om het doel te bereiken.