WANDA gebruikersmiddag

WANDA-banner
Op woensdag 14 maart 2018 organiseert Deltares ‘s middags tussen 15:00 – 17:00 een gebruikersmiddag voor gebruikers en geïnteresseerden van de pijpleidingsoftware WANDA. Nieuwe ontwikkelingen worden getoond en de ontwikkelaars en professionals van Deltares staan klaar om uw vragen over WANDA of hieraan gerelateerd gebied te beantwoorden.

CAPWAT bijeenkomst en WANDA inloopspreekuur

Voorafgaande aan deze WANDA gebruikersbijeenkomst  is er van 10:30 – 13:30 is in Congreszaal 1 een CAPWAT Community of Practice bijeenkomst waar middels een aantal presentaties actuele onderwerpen uit de afvalwatertransport belicht worden. Voor een uitvoerig programma zie link.

Tevens is er van 14:00 – 15:00 in dezelfde Congreszaal 1 een inloopsessie voor gebruikers en geïnteresseerden van de WANDA software waarbij u uw specifieke vragen kunt stellen aan de aanwezige Deltares specialisten.

Programma

 Onderwerp
WANDA koppeling met GIS invoer en GIS uitvoerrepresentatie

Voor veel toepassingen volstaat de huidige diagram schematisatie van leidingsystemen. Echter voor drinkwaterdistributie- en warmtenetsystemen of andere  belangrijke geografisch georienteerde (industriële) systemen  waarbij het leidingnetwerk goed gedocumenteerd vast ligt in een GIS (of LIS) systeem, zou het wenselijk zijn om dit GIS systeem op  eenvoudige wijze binnen WANDA te laden.

Ook kan het handig zijn om de uitvoer van drukken en debieten in een GIS-omgeving te representeren waardoor met name voor de probleemhouder direct inzichtelijk wordt waar de knelpunten zitten.

Vorig jaar zijn er bij Deltares enkele pilots uitgevoerd waarbij deze nieuwe werkwijze toegepast is. We laten u de resultaten zien en willen graag met u in discussie waar uw wensen liggen m.b.t. GIS georiënteerde in- en uitvoer.

WANDA en duurzame energie

Deltares laat enkele voorbeelden zien van WANDA toepassingen in duurzame energieprojecten. Met de introductie van WANDA Heat enkele jaren geleden is het mogelijk om het WANDA instrumentarium in te zetten in een heel nieuw toepassingsgebied, namelijk warmtenetten. De hydraulica lijkt het zelfde maar toch zijn er enkele belangrijke verschillen vergeleken met de “gewone” vloeistof toepassingen (WANDA Liquid).  Aan de hand van een HEAT rondleiding laten we de karakteristieke verschillen zien. Warm aanbevolen!

Efficiënt case beheer en uitvoeren van simulaties

Naar mate de hydraulische studie groter (omvang, tijd) en complexer wordt (aantal  scenario’s) wordt het casebeheer steeds lastiger. Diverse gebruikers (met name bij ingenieursbureaus) hebben het parameterscript ontdekt maar voor veel gebruikers is deze functie nog onbekend gebied. Met een kleine stap is die drempel genomen. In combinatie met het bij de distributie meegeleverde Excelsheet heeft u binnen de kortste keren een efficiënt scenariobuilder tot uw beschikking. Tevens kunt u hiermee krachtige samenvattingstabellen maken voor de rapportage. Met behulp van wat eigen programmeerwerk (bijv Python) kunt u zelfs de grafiekoutput automatiseren. Een invoerfout herstellen aan het einde van het simulatietraject is daardoor maar een simpele druk op de knop geworden.Deze werkwijze biedt ook mogelijkheden voor modelkalibratie  en gevoeligheidsanalyses (Monte Carlo simulaties).

 Hoe moet de nieuwe userinterface van WANDA er uit gaan zien?

De huidige userinterface waarbij de third-party software iGrafx Flowcharter een niet onbelangrijk onderdeel is, is al bijna 20 jaar min of meer ongewijzigd gebleven.
Het afgelopen jaar hebben we de nodige inspanning gestopt om de verwevenheid met het huidige userinterface te ontmantelen. Dat heeft tot de zogenaamde WANDA Model Wrapper geleid wat ook bij de GIS invoerverwerking toegepast is.
De volgende stap is een nieuwe GUI. Waar moet deze aan voldoen? Wat moet er vooral inblijven?  Is 3D-weergave van bovengrondse leidingsystemen gewenst. Is koppeling met andere pakketten nodig?

Allemaal vragen waarop we graag van gebruikers reacties en antwoorden willen horen. Natuurlijk mag u ook andere gewenste ontwikkelingen aan de orde stellen.

Aanmelden

U kunt zich tot 9 maart 2018 inschrijven via het inschrijfformulier.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Voor drinken en versnaperingen kunt u bij de diverse cateringstands op de beursvloer terecht.
Voor toegang tot de RioleringsVakdagen en de AquaNederland Vakbeurs dient u zich apart te registreren  (kies voor optie “zonder code”) via de website van de Evenementenhal. Aan registratie van de beurs  zijn ook geen kosten  verbonden.

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met kees.kooij@deltares.nl of martijn.verhoek@deltares.nl.

 

WANDA toepassingsgebied