Waterbouwdag 2017- Bouwen in stijgend water

Het onderwerp klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toegenomen overstromingen in laaggelegen delta’s, de transitie naar schone energie en het klimaatakkoord van Parijs zorgen voor permanente aandacht in de media. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke bewustwording rond dit onderwerp. Hoeveel stijgen de zeespiegel en rivierafvoeren? En wat betekent dit voor de Waterbouwsector?

De verwachte ontwikkeling op lange termijn bepaalt ons handelen van morgen. Juist dát verklaart de urgentie van dit onderwerp en de keuze voor het thema “Bouwen in stijgend water”. Satellietmetingen van waterstanden laten op veel plekken in de wereld een versnelling zien van het tempo van zeespiegelstijging. Over de laatste 20 jaar bedraagt de wereldwijd gemiddelde stijging circa 3-3,5 mm/jaar, waar de meetperiode 1970-2010 een stijging liet noteren van 2 mm/jaar. Er is echter sprake van aanzienlijke regionale verschillen, met uitschieters naar boven en naar beneden.

Aqumonitor brengt veranderingen in land en water in beeld

Ben je benieuwd hoe het oppervlaktewater op aarde is veranderd de afgelopen 30 jaar? Kies dan voor de sessie Aquamonitor door Hessel Winsemius, hydroloog bij Deltares. Aquamonitor is een open tool ontworpen door Deltares voor het analyseren van satellietgegevens en het visualiseren van veranderingen in land en water over de hele wereld. Aquamonitor detecteert de veranderingen van land en water in realtime met behulp van satellietbeelden voor elke plaats op aarde. Conclusie: De wereld heeft in de laatste dertig jaar 115.000 km2 water en 173.000 km2 of land verworven. De resultaten werden geplaatst in het tijdschrift ‘Nature Climate Change’.

Sessie Aquamonitor
13:40 – 14:10 uur
door Hessel Winsemius
Parallelsessie 5 – ICT in de waterbouw

 

Life Cycle Monitoring Dijken

Ben je actief in dijkbeheer? Kies dan voor de sessie slim beheer van dijken en hoor  meer over de Life Cycle Monitoring van dijken en faseovergangen.

Sessie Slim beheer van dijken
14:20 – 14:50 uur
door André Koelewijn (Deltares) en Wouter Zomer (BZ Innovatiemanagement IJkdijk)
Parallelsessie 3 – Dijken

Deltares is ook aanwezig met een stand. Hier kun makkelijk in contact komen met verschillende experts van Deltares. Tot ziens op de Waterbouwdag.