Waterinfodag 2020

De Waterinfodag is uitgesteld van 26 maart maar dinsdag 8 september. Op de jaarlijkse Waterinfodag is Deltares ook weer aanwezig.

Deltares wil dit jaar graag laten met welk toegepast onderzoek de lokale en regionale overheden kan helpen. We laten innovatieve manieren zien voor het meten in stedelijk gebied of voor het meten aan dijken. Een andere interessant verhaal is dat over de glazen waterkering. Verder zijn er voorbeelden op het terrein van de energietransitie en duurzame grondwaterwinning. Er wordt een tool gepresenteerd waarmee beheerders kunnen kijken welke effecten hun maatregelen hebben op de CO2-uitstoot vanuit het oppervlakte water.

Omdat we een groot deel van ons onderzoek samen doen met partners (bedrijfsleven, overheden) hebben we deze partners uitgenodigd een deel van deze presentaties te geven.
Bij Deltares zijn redelijk wat studenten actief voor hun MSc thesis of voor een stage. In principe gaat het hier om de toepassingen van de toekomst. Wij laten deze studenten over hun projecten vertellen in: de professionals van morgen.

Ontmoet Deltares in de stand en bij de presentaties in zaal Dexter 19.