Waterkwaliteit op de kaart – waar wil jij op inzetten

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert de themagroep Waterkwaliteit van het KNW voor de vierde keer het symposium “Waterkwaliteit op de Kaart”. Er zijn 20 werksessies met o.a. aandacht voor monitoring, ESF, opkomende stoffen, bronaanpak, drinkwater, medicijnresten, verwijdering bij de RWZI en trends en ontwikkelingen.

Deltares experts zijn aanwezig en leveren een bijdrage aan onder andere de sessies over participatieve monitoring, monitoring – remote en/of real time, opkomende stoffen – methodiek voor prioritering en trendanalyse.

Meer informatie of aanmelden KNW evenement waterkwaliteit op de kaart