Water en Grondstoffen

De beschikbaarheid en het gebruik van water en grondstoffen veranderen. Zo neemt het aanbod van zoet water af, maar de vraag er naar neemt de komende jaren sterk toe. Wetenschappers voorspellen dat zoetwaterschaarste de komende tien jaar een van de grootste risico’s vormt voor de vrede en veiligheid in de wereld. Deltares brengt de huidige en toekomstige beschikbaarheid van (grond)water wereldwijd in kaart, zodat op tekorten en overlast kan worden geanticipeerd met nieuwe oplossingen voor waterverdeling en reservoirbeheer. Daarnaast neemt het gebruik van de ondergrond toe door grondwateronttrekking, energiewinning en -opslag en winning van grondstoffen. Deltares brengt informatie over de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond bij elkaar als bouwsteen voor efficiënter en verantwoord gebruik.