Adaptive delta planning

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking neemt de druk op delta’s steeds meer toe. Hierdoor ontstaan er op het gebied van duurzame deltaplanning enorme uitdagingen. Bij adaptive delta planning combineren wij onze technische kennis op het gebied van water en bodem met governance en beleidsvorming om zo problemen in zeer complexe verstedelijkte deltagebieden op te lossen. Zodat de druk op de delta kan worden verlicht en de groei duurzaam kan worden bereikt. Adaptatie in verstedelijkte delta’s vereist uitgebreide interdisciplinaire kennis en vaardigheden, zoals inzicht in water- en bodemsystemen, sociaal-economische aspecten en governance. De nadruk ligt primair op het ontwikkelen en testen van concepten, methodes en instrumenten die het mogelijk maken bij het plannen en ontwerpen rekening te houden met het water en de ondergrond. Adaptive delta planning is daarom ook nauw verbonden met de andere werkgebieden van Deltares.