Experimentele faciliteiten voor iedere onderzoeksvraag

Deltares kan als geen ander water- en grondonderzoek voor u uitvoeren. Dat kunnen we op maat doen, passend bij uw vraag en budget. We hebben een grote diversiteit aan faciliteiten in huis: van laboratoria en veldstudies tot proefopstellingen en simulatoren. We geven u hier een overzicht van de (onderzoeks)mogelijkheden bij Deltares.

We onderzoeken de kwaliteit van het water en de morfologie van rivieren, meren en de kust. Ook bestuderen we de sterkte van de bodem en de ondergrond en de effecten van golven en stroming op constructies. Vaak komen verschillende fysische processen in één experiment bij elkaar, zoals de grootte van de golfbelasting op een dijk en de grondmechanische sterkte van die dijk. De combinatie van onze faciliteiten stelt ons in staat, via kleinschalig en grootschalig onderzoek, in samenhang naar deze zaken voor u te kijken. Samenwerking met andere kennisinstituten stelt ons in staat om een nog grotere variatie aan onderwerpen te behandelen.

We kunnen uw ontwerp van innovatieve oplossingen onder controleerbare en extreme omstandigheden onderzoeken en u adviseren over verbeteringen. Een test bij ons leidt vaak tot aanzienlijke besparingen en verkleining van de risico’s. We doen daarnaast langdurig onderzoek om rekenmodellen te toetsen en data te verzamelen die door anderen kunnen worden gebruikt. Wilt u uw onderzoek of experiment zelf bij ons uitvoeren? Ook dat is mogelijk. We stellen onze faciliteiten onder voorwaarden ter beschikking aan onderzoekers en gebruikers ‘van buiten’.

Datafaciliteiten

Faciliteiten Hydro

Faciliteiten Geo

Faciliteiten Geo/Hydro