Geofysica-faciliteiten op land en zee

Deltares heeft een unieke faciliteiten voor geofysica, bestaand uit brede selectie van technieken die beschikbaar zijn voor acquisitie van data van de ondergrond op land en ter zee maar ook de zeebodem. Onder geofysica verstaan we niet-destructieve in-situ meet- en monitoringstechnieken voor de ondergrond en het oppervlak.

09-04-'14 Meetdag-3De technieken maken gebruik van contrasten in fysische eigenschappen van de ondergrond. De gemeten contrasten tonen verschillen in lithologie, hydrologie, samenstelling, dichtheid, maar ook kunstmatig aangelegde (infra)structuur.

Meetfaciliteiten Deltares

Deltares heeft diverse geofysische technieken in huis voor het karakteriseren van de ondergrond of voor het lokaliseren van specifieke eigenschappen. Uniek is dat deze technieken voor data-acquisitie op maat worden ingezet alsmede voor experimenten. Een aantal technieken zijn ook geschikt om processen in de tijd te monitoren.

De faciliteiten bevatten diverse apparatuur, op hoofdlijnen;

Voor land:

 • seismiek (MASW, VSP, tomografie, reflectie en refractie)
 • geo-elektriek (Resistivity inclusief tomografie, IP en SP)
 • elektromagnetische velden (EM-31, grondradar).

Op zee:

 • Seismiek (chirp, boomer, sparker, airguns, single/multi channel streamers),
 • Geo-elektriek
 • Sonar en multibeam (hoge resolutie)

Andere geofysica-faciliteiten zijn:

 • boorgatmetingen,
 • optische glasvezel (continue meten van bijvoorbeeld temperatuur over grote afstanden),
 • diverse sensoren voor in-situ metingen
 • remote sensing dataverwerking.

Alle metingen kunnen met behulp van ons precisie GPS-systeem centimeter nauwkeurig ingemeten worden.

Selecteren en integreren van technieken

Naast eigen meetapparatuur, werken we samen met andere partijen of ontwerpen we maatwerk. Uitgangspunt is om bij elke vraag te kijken welke combinatie van technieken en kennis het beste resultaat opleveren voor het project. Soms vergt dat creatieve oplossingen, zodat voor een project een techniek wordt aangepast, bedacht, ingehuurd of gekocht. Veldobservaties en geologische en geohydrologische kennis spelen altijd een belangrijke rol bij de integratie van alle metingen, observaties en kennis. Ons doel is het leveren van een antwoord op maat.

Toepassingen en oplossingen

De technieken worden ingezet voor (semi)-overheidspartijen, onderzoeksinstituten, aannemers, delfstof- en waterwinning, projectontwikkelaars en adviesbureaus. De vragen kunnen opgedeeld worden in vier categorieën:

 1. Kartering – We bepalen en karteren de opbouw van de ondergrond (geologie), lokale geotechnische eigenschappen; laagdiktes en laagovergangen; geulen en ‘de’ zoet/zout-overgang.
 2. Interpretatie ondersteuning – De geofysica-technieken worden vaak ingezet om puntwaarnemingen aan elkaar te koppelen en in een 2D-, 3D- of 4D-context te plaatsen. Zodoende wordt de ruimtelijk interpretatie van de puntwaarnemingen (boringen/sonderingen, watermonsters, stijghoogtes etc.) mogelijk of betrouwbaarder.
 3. Opsporen en lokaliseren – Met deze technieken sporen we breuken, holtes, lekken, wellen, vervuilingen en (on)natuurlijke obstakels in de ondergrond op. Ook kunnen de technieken ondersteunen bij onderwaterarcheologie en het opsporen van wrakken, kabels en leidingen.
 4. Ontwerp en bouw – Bij bouwprojecten kan geofysisch vooronderzoek helpen een gedegen ontwerp te maken om eventuele risico’s te verminderen. Voorbeelden zijn de aanleg van WKO-systemen, bodemsanering, maar ook de bouw van grote werken zoals windmolens (op zee) en industrie.