Standaard meetinstrumenten

Deltares ontwerpt en bouwt instrumenten om de juiste informatie over stroming, golven, waterstanden, sedimentconcentratie en bodemprofielen te verkrijgen. Deze instrumenten verkopen wij ook.

Deze instrumenten kunnen worden toegepast bij laboratoriumonderzoek maar ook bij testen in het veld. Aangezien we de instrumenten ook zelf toepassen in het veld en in onze eigen fysieke modellen, zijn onze systemen robuust, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.
We leveren onze instrumenten aan klanten zoals andere laboratoria, universiteiten en ingenieursbureaus. De instrumenten worden in onze eigen werkplaatsen gebouwd en geijkt en ze kunnen worden aangepast aan de omstandigheden.

vloeistof snelheidsmeting EMS E30

vloeistof snelheidsmeter

Bekijk onze brochures: