Warmte- en koudenetten

Het verwarmen en koelen van steden, wijken, industriegebieden en gebouwen veroorzaakt ongeveer 50% van de wereldwijde broeikasuitstoot. Daarom wordt uit kosten- en milieubewustzijn steeds meer ingezet op de ontwikkeling en het gebruik van meer duurzame thermische energiesystemen. Deltares draagt met kennis en innovatieve tools bij aan het realiseren van energiezuinige warmte- en koudenetten voor de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan plannen voor hergebruik restwarmte van de industrie en aardwarmte voor verwarming van woonwijken, campussen en bedrijventerreinen. Dit gebeurt o.a. via de ontwikkeling van intelligente warmtenetten. Met de toenemende druk op het klimaat zal de vraag naar slimme regelingen met warmte-koudenetten voor bestaande bouw wereldwijd toenemen.

warmtenet

Slimme warmtenetten op basis van real time data

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om conventionele verwarmingssystemen om te zetten naar slimme warmtenetten die gebruik maken van real-timedata en voorspellingen zoals het weer en de warmte die in de gebouwen wordt geproduceerd. Het gaat om zo goed mogelijk anticiperen op de toekomstige warmtevraag door pieken in de warmtevraag af te vlakken. Alleen daarmee kan de inzet van duurzame bronnen geoptimaliseerd worden. Deltares helpt warmtebedrijven, gebouwbeheerders en betrokken overheden om de energiebesparing te realiseren door het warmtegebruik te optimaliseren, zodat conventionele systemen gebruik kunnen maken van midden of lage temperatuur in plaats van hoge temperatuur, waardoor duurzame bronnen, zoals geothermie, gebruikt kunnen worden in de bestaande gebouwde omgeving. Daarnaast zorgen we voor een extra energiebesparing door de temperatuur in het warmtenet zo laag mogelijk en dynamisch in te stellen op basis van actuele weersvoorspellingen. Met dezelfde optimalisatie-tools kunnen bovendien lage-temperatuur warmte/koudenetten optimaal gebruikt worden.
Deltares heeft al 15 jaar ervaring met real-time voorspellende systemen en regelingen voor het waterbeheer o.a. Delft-FEWS en RTC- Tools, waarin pieken in de waterafvoer afgevlakt moeten worden. Onze expertise van hydrodynamica in leidingsystmemen , energiezuinige en veilige regeling van leidingsystemen en software tools vormen de solide basis om klimaatsystemen en warmtenetten intelligent te maken.

plaatje Ivo

Van milieueffecten tot optimalisatie van leidingsystemen

Deltares biedt diverse diensten om innovatieve oplossingen voor duurzame energiesystemen te realiseren. Daarbij kijken we naar omgeving, regelgeving, de lokale wensen en economie. We ondersteunen opdrachtgevers met:

  • Strategisch advies over het verduurzamen van de energiemix waarvan hernieuwbare warmtenetten bij een lage of midden temperatuur deel uitmaken.
  • De ontwikkeling van modelgebaseerde regelstrategieën voor een optimale werking van warmte- koudenetten met meerdere bronnen en opslaglocaties.
  • Het hydraulische netwerkontwerp en het leveren van kostenbesparende ontwerpmaatregelen om drukstoten te beheersen.
  • In kaart brengen van de opslag en het genereren van thermische energie door middel van modellering van grondwaterbuffers/aquifers, meren en oppervlaktewateren.
  • Advies over de effecten op de waterkwaliteit en ondergrond van warmte/koudelozingen.
  • Testen en optimalisatie van pompstationontwerp en beheer en onderhoud voor het aan- en afvoeren van water.