Informatiesystemen voor water

Het Global Water Partnership (GWP) definieert waterzekerheid als volgt: het potentieel van water zodanig benutten dat iedereen voldoende veilig en betaalbaar water ter beschikking heeft om een schoon, gezond en productief leven te leiden, terwijl tegelijkertijd het milieu wordt beschermd. Bevolkingsgroei en economische groei blijven in combinatie met klimaatverandering de waterzekerheid ondermijnen en verergeren de waterrisico’s voor grote delen van de wereldbevolking.

Deltares ontwikkelt softwaretools en informatiesystemen die problemen met de waterzekerheid aanpakken. Met andere woorden, we proberen de waterrisico’s van zowel overstroming als droogte te verkleinen. Tegelijkertijd optimaliseren we het economische rendement en stimuleren we duurzaamheid. Belangrijke trends die de ontwikkeling van onze software vormgeven, zijn de sterke toename van de beschikbaarheid van gegevens en de grotere mate van detail van deze gegevens. Er is een nieuwe aanpak van modellen nodig en klanten vragen steeds vaker om open-source software. In Nederland wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een hydrologisch instrumentarium (NHI) op basis van open software en open data van de waterbeheerders.

Big data

In de hele wereld groeit de gegevensstroom enorm en worden gegevens steeds beter en onbeperkt beschikbaar. Nu analyses van big data, internet en de cloud steeds meer een gemeengoed worden, kunnen waterproblemen op elke schaal worden gesimuleerd met elke gewenste resolutie en complexiteit. Deltares verplaatst zijn watermodelcapaciteiten naar grote domeinen, hoge resolutie en nog niet in kaart gebrachte gebieden. Wateranalyse op basis van cloudgebaseerde big data maakt schematisering van watermodellen overal ter wereld mogelijk, zelfs als er maar weinig lokale gegevens of bronnen beschikbaar zijn. Een ander voorbeeld van het succesvol gebruik van big data is de Deltares AquaMonitor.

Boy looking to wooden boat on cracked earth.

Samen modelleren

Het eigen maken en omarmen van strategische plannen door nationale en lokale overheden is van essentieel belang om doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te kunnen halen. Beperkte kennis over waterbronnen en onenigheid tussen watergebruikers, belanghebbenden en besluitvormers zorgen er vaak voor dat de acceptatie van strategische documenten en masterplannen wordt ondermijnd. Het hanteren van collaboratieve modellen is een manier om deze tekortkomingen in traditionele plannings- en besluitvormingsprocessen aan te pakken. Ter ondersteuning van deze analyses worden computermodellen en tools voor communicatie en visualisatie gebruikt.

Door collaboratieve modellen te maken van problemen, risico’s en potentiële oplossingen met betrekking tot water, probeert Deltares rechtstreeks bij te dragen aan betere planning en besluitvorming door watergebruikers, besluitvormers en andere belanghebbenden. In interactieve workshops, bieden we een transparant platform waar kennis kan worden gedeeld en de belangen van alle partijen op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit wekt vertrouwen en wederzijds begrip onder belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij het gevoel hebben dat ze achter de gekozen tools staan. Belanghebbenden blijven deze tools daardoor gebruiken nadat het planningsproject is afgerond.

Collaborative Modelling